Mayovky na Internetu

Baron Trenck

Baron Franz von der Trenck se narodil 1. ledna 1711 v Regiu v Itálii. Vychovali ho jezuité a v roce 1728 nastoupil do rakouské armády. Pro nekázeň a výstřední chování je v roce 1731 propuštěn. Oženil se a usadil. Jeho žena Josefína ve sňatku trpí a v roce 1737 umírá. Umřely i čtyři děti, které Trenckovi porodila. V témže roce vypukla válka s Turky a Trenck se nabídne, že založí čtyřtisícový sbor proti Turkům, ale je odmítnut.

V roce 1738 se s třemi sty muži vrhá do Ruska a po boku maršála Münnicha bojuje proti Turkům. Pro svou povahu se ovšem dostane do konfliktu s nadřízenými a je odsouzen k trestu smrti. Navrhne maršálovi, aby mu dal milost, pokud z následující bitvy přiveze tři hlavy Turků. Přiveze čtyři a je omilostněn.

Po nástupu Marie Terezie na trůn je Trenckovi umožněno založit oddíl pandurů. Trenck verbuje různé zločince, kterým nabídne službu místo oprátky. Dle červeného pláště s kapucí jsou panduři nazýváni rudými kapucíny. Postupně svůj oddíl rozšiřoval až na pět tisíc mužů. V roce 1745 se u vesnice Zárov (nyní Žďár nedaleko Trutnova) účastní bitvy, ve které ukořistí stříbrný servis krále Friedricha II. Toho využijí Trenckovi nepřátelé a obviní jej, že nechal za úplatek Friedricha prchnout.

Pro Trencka začíná období rozsudků a milostí. Poslední kapkou je znásilnění. Trenck končí uvězněn na Špilberku v Brně. Ve své závěti odkazuje mimo jiné peníze kapucínskému klášteru a když 4. října 1749 umírá, je uložen bez rakve do kapucínské hrobky. Jeho tělo bylo až v roce 1872 uloženo do rakve.

Baron byl urostlý, svalnatý muž, schopný prý jednou ranou setnout volovi hlavu. Byl též vzdělaný, uměl několik jazyků, vyznal se v anglické literatuře. Nebál se smrti a vrhal se do nebezpečných akcí, nevážil si cizích životů.

Pivovar Starobrno vařil čtrnáctistupňové pivo Baron Trenk, ale dle oficiálních stránek to vypadá, že již nevaří. Karel May o baronovi napsal povídku Pandur a grenadýr

Zdroje

http://www.volny.cz/kapucini.brno/trenck.htm
http://www.moskyt.net/view.php?cisloclanku=2005112901
http://www.matyc.cz/clanek_023.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_von_Trenck

Příběhy

Pandur a grenadýr - Pandur und Grenadier. 1883.