Mayovky na Internetu

Hádží Halef Omar

Hádží Halef, plným jménem Hádží Halef Omar ben hádží Abú'l Abbás ibn hádží Dávúd al Gossarah, pochází ze západní Sahary, kde se setkal s Karou ben Nemsím (Pouští), skutečným hádžím se stal až poté, co s Karou ben Nemsím dorazili poprvé do Mekky. Cestou se seznámí s Hanneh, dcerou Meleka, šejka Ateibů, a s tou se později ožení. Když se vrátí z cest po Kurdistánu a Balkáně, narodí se mu syn Kara ben Halef. Ukazuje se, že je Halef pod pantoflem, Hanneh je dle jeho slov nejchytřejší, nejkrásnější a nejlepší ženou světa. Ale na výpravy s Karou ben Nemsím jej pouští.

Halef se poukoušel vytrvale přivést Karu ben Nemsího k islámu, ale spíš on se stal nakonec křesťanem. Vyznačuje se horkokrevností, velkou výřečností, odvahou a oddaností svému sidi Karovi ben Nemsímu. Je nízkého vzrůstu a jeho knírek se skládá z několika málo vousů, pročež je občas terčem posměchu protivníků.

Poté, co kvůli selhání Ahmada el Gandúra padl Ríh, se stal šejkem Haddádů Melek a po něm Halef.

Podruhé byli Halef, Kara ben Nemsí a ostatní v Mekce, když už bylo Karovi ben Halef kolem dvaceti let (Na věčnosti).

Příběhy

V říši stříbrného lva I-IV - Im Reiche des silbernen Löwen I-IV. 1897-1903.
Z Bagdádu do Cařihradu - Von Bagdad Nach Stambul. 1882-1883. Ve stínu padišáha III.
Pouští a harémem - Durch Wüste und Harem. 1881. Ve stínu padišáha I.
Divokým Kurdistanem - Dursch wilde Kurdistan. 1882. Ve stínu padišáha II.
V balkánských roklinách - In dem Schluchten des Balkan. 1885-1888. Ve stínu padišáha IV.
Zemí škipetarů - Durch das Land der Skipetaren. 1888. Ve stínu padišáha V.
Žut - Der Schut. 1888. Ve stínu padišáha VI.
V zemi Mahdího I-III - Im Lande des Mahdi I-III. 1891-1896.
Na věčnosti - Am Jenseits. 1899. Druhý díl In Mekka napsal F. Kandolf, 1923.
Ardistan a Džinistan I-II - Ardistan und Dschinnistan I-II. 1907-1909. Pův. Mir von Dschinnistan.
Lev krevní msty - Scheba et Thar. 1898. Der "Löwe der Blutrache", V říši stříbrného lva, část.
Umm ed džamál - Die "Umm ed Dschamahl". 1898. Bei den Bachtijaren (1927), V říši stříbrného lva, část.
Abdán effendi - Abdahn Effendi. 1908.
Ríhova smrt - Rihs Tod. 1892. Dopsáno pro knižní vydání románu "Der Schut".od 1. 9. 2005