Mayovky na Internetu

Radosti a strasti mnohočteného

Freuden und Leiden eines Vielgelesenen (1896), později Old Shatterhand a. D. (1927)

May humorným způsobem popisuje svůj běžný pracovní den. Píše o mnohých dopisech, v řadě případů žádajících o peněžní pomoc, a též o neodbytných návštěvách, které ho ruší od psaní. Musí pak psát po nocích, aby stihl nakladatelovy termíny. Zmínka, že román V říši stříbrného lva mimo jiné využil k oznámení toho, že je již ženat, chtěje odrazit četné nabídky k sňatku. Zajímavá je též zmínka o Davidu Lindsayovi, který se prý momentálně toulá po Austrálii. Skutečný David Lindsay opravdu cestoval po Austrálii.

Příběh poprvé vyšel v časopise Deutscher Hausschatz v prvních dvou číslech 23. ročníku. V roce 1927 pak vychází ve 48. svazku sebraných spisů v přepracované podobě a s novým názvem Old Shatterhand a. D. (Old Shatterhand m. sl.), vyprávění je v nové verzi ochuzeno o kusy textu. Pro znalce němčiny a švabachu je naštěstí k dispozici naskenovaná verze prvního vydání. Česky vyšlo vyprávění pouze jako příloha svazku V Kordillerách malé řady nakladatelství Toužimský a Moravec (1932) a GABI (1993), překlad upravené verze.

Použitá literatura:
od 1. 9. 2005