Mayovky na Internetu

Kristus vstal z mrtvých!

Christ ist erstanden! (1893), později Auferstehung (Vzkříšení)

Povídka je jednou z těch, které ukazují Mayovu hlubokou víru v Boha. Vyšla poprvé v Benziger's Marienkalender a později upravená vycházela v rámci 34. svazku sebraných spisů pod novým názvem Auferstehung. Česky vyšla pod titulem Vzkříšení pouze jako příloha svazku V Kordillerách malé řady nakladatelství Toužimský a Moravec (1932) a GABI (1993). V povídce se zmiňuje o svých několik let starých dobrodružstvích na pampě de Salinas.

Karl vypráví o svém setkání se seňorem Perdidou, se kterým se pohádají o víře v Boha, Perdido je zatvrzelý bezvěrec. Karl mu prorokuje, že bude jednou prosit o vykoupení, a ve zlém se rozejdou. Později se dozví, že Perdido kdysi okradl vlastního otce a prchl. Blíží se Velikonoce, v jedné z vesnic Karl pozoruje oslavy, střetne se opět s Perdidou, kterého tíží svědomí a hledá svého otce. Ve vsi jsou též tři podezřelí obchodníci, kteří mají spadeno na jistého gambusina. Karl k němu dojede, tam nalezne Perdidova otce. Je Velký pátek. Přijíždějí tři obchodníci a vlečou s sebou Perdidova koně. Karl pak Perdidu nalézá svázaného v ledové vodě. Polomrtvého jej doveze do gambusinova sídla. Na Velikonoční pondělí pak Perdido procitá a vrací se k Bohu.

Literatura

[1] Christ ist erstanden! - Karl-May-Wiki. [online]. [cit. 29. 3. 2008]
[2] May - Marienkalender-Geschichten. [online]. [cit. 29. 3. 2008]
od 1. 9. 2005