Mayovky na Internetu

První los

Der erste Elk (1893, pravd. napsáno již v roce 1890)

Tato příjemně humorná povídka byla pravděpodobně napsána v roce 1890, ale vyšla až v roce 1893 [1]. Česky povídka vycházela jako součást románu Old Surehand, ale např. ve vydání od Albatrosu (bílá řada) jsem povídku nenašel. Povídku vypráví Samuel Parker (Olympia: Ralph Webster) z družiny zálesáků, ke kterým se Old Shatterhand hned ze začátku prvního svazku přidá [2].

Samuel Parker a Ben Needler, toho času zelenáči, vyrážejí na západ. Setkají se s Fredem Cutterem, přezdívaným Old Wabble. Ten je pozve na lov losů. Moc se jim nedaří, Wabble se posmívá jejich nezkušenosti. Potkají Indiány, kteří Parkerovi připadají neškodně, ale Wabble se cítí ohrožený a spěchá ke své usedlosti. Nedaleko zanechá Parkera samotného u koní. Parker se rozhodne Indiány varovat. Je vlídně přijat a vyslechnut jejich náčelníkem, Šošonem Rychlým šípem (To-ok-uh). Náčelník řekne, že přicházejí v míru. Pokračují v cestě a Parker se vrací ke koním.

Když se vrátí Wabble a spol., potvrdí Indiánova slova. Tak tedy opět pokračují v lovu losů. Opět se příliš nedaří a rozzlobený Wabble nechává greenhorny u koní. Ti nelení a vyrazí sami na lov. Objeví mezka, který jim později připadá spíše jako laň, tak ji zastřelí - jednalo se o mládě losa. Putují dále a narazí na Indiány v čele s Rychlým šípem. Nahánějí nějakou obludu přímo k Parkerovi. Sam pustí pušku, prchne a schová se ve skalní puklině. Rychlý šíp pušku sebere a losa, neboť tím je ta obluda, zastřelí. Chce odměnit Sama za varování, tak řekne, že je to Samův los, protože byl zastřelen jeho puškou. Parker Wabblovi ukáže losa jako svůj úlovek. Old Wabble se tedy se zelenáči usmíří a spřátelí se. Parker se zázračně zlepší ve střelbě, takže na pravdu Wabble nikdy nepřijde.

Poznámky:

[1] Karl May: Old Surehand. [online].
[2] K. May, Old Surehand I, Návrat. S. 16.

Použitá literatura: