Mayovky na Internetu

Pomoc obětem tsunami na Srí Lance

V létě roku 2005 odcestoval Pierre Brice se štábem televizní stanice RTL na Srí Lanku, aby pomohl obětem tsunami a podpořil soukromý nadační projekt „Little Smile“, který před několika lety založil na Srí Lance německý televizní reportér Michael Kreitmeir. V rámci projektu se pomoc obětem této živelné katastrofy zaměřila především na výstavbu nových domů, opravu škol, nemocnic a zřízení center pro děti.

„Nyní vidím moře jinýma očima,“ řekl Pierre Brice po své návštěvě zpustošených oblastí. Nebyl to věru příjemný pohled: na jedné straně zničené domy, uprchlické stany a hroby – na druhé straně moře s několikametrovými ohlušujícími vlnami, které přineslo smrt více než 30.000 lidem. Konečnou destinací bylo město Galle na jihu Srí Lanky, kde ničivá vlna tsunami udeřila plnou silou. Bylo zničeno více než 85.000 budov a ještě dnes zde můžeme vidět tuny trosek. Zejména ve východní části země bude trvat ještě dlouho, než budou znovu postaveny všechny budovy. Vzhledem k nebezpečí občanské války a rebelů je velmi těžké najít zaměstnance pro tento region. Ročně tu mohou postavit jen okolo 3.000 nových budov, a tak budou obyvatelé ještě velmi dlouho živořit v ubohých podmínkách ve stanech, v nichž nelze dýchat, protože tam teploty dosahují až 60° C.

Pierre Brice navštívil nemocnici, která byla jediným kontaktním místem pro pacienty v jižní části země. I tato budova byla zničena vlnou tsunami a tak byly podmínky v nemocnici katastrofální. U vchodu do nemocnice čekala na přijetí 100 metrů dlouhá fronta pacientů. Nemocniční lůžka byla umístěna na chodbách a matky seděly ve dne v noci vedle postelí svých dětí. O nějaké hygieně zde nemohla být ani řeč. Mnoho dětí, které Pierre Brice v nemocnici viděl, umíralo. "V centru Little Smile Michaela Kreitmeira jsem viděl obrázky dětí, které zažily katastrofu. Malovaly moře a lidi bez tváře: duchy, své mrtvé rodiče. Tyto zážitky mě hluboce zasáhly. Je důležité, aby Michael Kreitmeir mohl postavit své nové centrum, a tak pomohl dětem, které v současnosti stojí před beznadějnou budoucností," zdůraznil Pierre Brice.

 

Použitá literatura:

  • BRICE, Pierre. Vinnetou a já: můj skutečný život. 1.vyd. Praha: Albatros, 2005. ISBN 80-00-01625-7
  • Pierre Brice [online]. [cit. 9.10. 2009]. Dostupné z: www.pierrebrice.de.

(Autor článku - Daniela Krofiánová, vytvořeno dne 14.10. 2009)