Mayovky na Internetu

Setkání žáků ZŠ Horšovský Týn s Pierrem Bricem

Horšovský Týn 11.11. 2009 - Juniorfest

Díky organizátorům Juniorfestu jsme měli exkluzivní příležitost zúčastnit se tiskové konference Pierra a Helly Briceových s dětmi z žurnalistického kroužku ZŠ Horšovský Týn - otázky kladli zástupci redakční rady jejich školního časopisu.

Pro nás všechny jste nezapomenutelný hrdina Vinnetou – co jste si z této role odnesl do svého života?

Když jsem četl knihy Karla Maye, uvědomil jsem si, že Vinnetou je ten, který bránil životy ostatních a tudíž měl stejné zájmy a cíle jako já. Byl jsem připraven se obětovat pro záchranu lidí a pro dobro svého národa.

Kdy jste si přečetl poprvé knihy Karla Maye?

Poprvé to bylo tehdy, když mi nabídli filmovou roli Vinnetoua. Karel May jakožto autor není ve Francii známý, avšak jeho knihy byly přeloženy do francouzštiny.

Jaká scéna z natáčení byla opravdu náročná?

Když jsem ve filmu zemřel.

Ve Francii jsou místa, která jsou známá chovem koní. Jako náčelník Apačů jste zvládal jízdu na koni. Jak jste se naučil jezdit na koni?

Naučil jsem se jezdit na koni pro moji filmovou roli. Vlastně jsem se to nikdy neučil a musím poděkovat koním, kteří mne přijali. Zezačátku museli trpět.

Jaký je Váš vztah ke sportu?

Během mého života jsem dělal hodně sportů. Sportům jsem se věnoval během mého šestiletého působení v armádě a poté jsem se také věnoval akrobatickému tanci. Sportuji vlastně dodnes.

Film Vinnetou se natáčel v Chorvatsku. Jak se Vám líbila zdejší příroda?

Příroda je tam velmi krásná. Tato místa byla režisérem vybrána pro natáčení, protože natáčení filmu v Americe by bylo příliš drahé, a proto byly vybrány lokality, které jsou svým charakterem blízké americké krajině.

Věnoval jste se také tanci a zpěvu. Jaký hudební žánr máte rád a máte také nějaký pěvecký vzor?

Můj oblíbený hudební žánr je jazz, možná to není hudba, kterou zcela oceňuje mladá generace. Jazz jsem objevil na konci druhé světové války, když ho přivezli Američané během osvobození.

Kde žijete a co děláte v současné době?

Dnes žiji na vesnici se svou ženou a s našimi psy. Pokud jde o naše pejsky, stal jsem se před třemi týdny dědečkem a moje žena babičkou. Máme šest malých francouzských buldočků, kteří se právě narodili. Pak mám také vlčáka, kterého jsem zachránil v Rumunsku. Také mám dalšího pejska, kterého jsem uviděl v Rumunsku u silnice, a tudíž jsem nechal zastavit auto a pejska jsem sebral. Ten nejdříve spal, ale poté se probudil a podíval se na mne svýma velkýma očima, aby mi poděkoval. Rozhodl jsem se, že si nechám a dal jsem mu jméno Vinnetou.

V jakém jazyce doma mluvíte?

Když jsme se s mojí ženou poznali, mluvili jsme spolu nejdříve anglicky. Nyní spolu mluvíme francouzsky.

Co děláte ve svém volném čase?

Já ve skutečnosti nemám nikdy volný čas. Nyní například píšu scénář představení v podobě "one man show", které bude uspořádáno ve zhruba 45 německých městech. Napsal jsem také ve spolupráci s mým německým přítelem scénář k filmu, který bych rád natočil zde v České republice.

Jak se Vám líbí v České republice? Máte zde hodně fanoušků, máte jich tolik také ve Francii?

Mám mnoho fanoušků v Německu, v Polsku, v Rumunsku a samozřejmě také v České republice. Z mého pohledu jsou lidé v České republice velmi, velmi milí.

Byli jste s Lexem Barkerem, který ztvárnil roli Old Shatterhanda, velcí přátelé?

Byli jsme opravdu velcí přátelé. Byl jsem velmi smutný, když zemřel tak mladý. Na melodii Old Shatterhanda jsem pro něho nechal napsat slova, kde jsem vyjádřil svou naději, že tam, kde nyní je, je šťastný.

Riskantní kousky ve filmu Vinnetou jste dělal Vy a nebo kaskadér?

Téměř vše jsem dělal já. Měl jsem dobrou fyzickou kondici.

Máte děti?

Bohužel ne.

Věnujete se stále tanci?

Hella Brice: jen v koupelně.
Pierre Brice: a v koupelně hlavně zpívám.

Je pravda, že Lex Barker zemřel na ulici na infarkt a kdyby někdo rychle zasáhl, mohl být zachráněn?

Vím jen, že ho na ulici nikdo neidentifikoval, až poté, co objevili jeho doklady, bylo konstatováno, že je to Lex Barker. Byl ale hodně unavený, netočil už filmy, hodně přibral na váze a i přesto dával lekce tenisu. Myslím, že to byla právě ta příčina jeho úmrtí, s nemocí srdce není právě vhodné se aktivně věnovat tenisu.

Jaký byl charakter Lexe Barkera?

Byl to nešťastný člověk, hlavně pokud jde o jeho vztah k ženám. On, který byl tak krásný a silný, byl ženami velmi podváděn. Jediná žena, která byla dobrou partnerkou v jeho životě, byla matka jeho syna Christophera. Bohužel Lex ji našel mrtvou jednoho dne ráno v ložnici, když se probudil.

Kolik let Vám bylo, když jste poprvé točil postavu Vinnetoua?

Bylo mi 33 let.

Jak se cítíte, když se díváte na filmy o Vinnetouovi?

Už se na ně nedívám, myslím, že jsou velmi dobré pro mládež, protože propagují hodnoty, jako je mír, přátelství, svoboda, a to jsou hodnoty, které v dnešní době velmi chybí.

Jak je Váš pohled na Gérarda Philippa?

Je to velký herec, který bohužel zemřel příliš brzy.

Čím je vám sympatický a případně nesympatický Vinnetou?

Vinnetou je mi sympatický – je to někdo, kdo má rád ostatní a chce je ochraňovat, má rád svobodu a přátelství mezi národy a lidmi. Vinnetou má samé dobré vlastnosti.

Chtěl jste být už od malička hercem?

Už před válkou, když jsem bydlel v Brestu v Bretani, jsem viděl natáčení filmu, kde hrál Jean Gabin a Michele Morgan, oba velmi známí francouzští herci. Byl jsem přítomen natáčení milostné scény a již tehdy jsem si říkal, že toto povolání může být zajímavé. Později jsem se stal také hercem a jedna z mých prvních malých rolí byla také ve filmu s Michele Morgan. V tomto filmu jsem se měl dvořit sestře Michele Morgan a políbit ji. Režisérovi se zdálo, že otisk rtěnky na mých ústech není dostatečně výrazný i přesto, že maskérka se snažila otisk zvýraznit. Režisér se nakonec rozkřikl: "To tu není nikdo, kdo by dostatečně vyznačil otisk rtěnky na ústech Pierra Brice?" A v tom se ozvala Michele Morgan: "Já ano" a políbila mne na ústa.

Rád cestujete?

Ano právě jsme se vrátili z marockého Márakeše z natáčení.

Jaká země Vás nejvíce oslovila?

Mám velmi rád Francii, je to země, kde jsem šťastný. Také mám velmi rád Německo, což je země mé ženy. A také bych rád zdůraznil a není to jen proto, že jsem teď tady, že lidé v České republice jsou mimořádně milí, zdvořilí a prostí a to mne velmi dojímá.

Máte sourozence?

Měl jsem sestru, která zemřela příliš brzy.

Kolik jazyků umíte?

Trochu francouzsky, německy, anglicky, italsky a také trochu česky – zejména slovo "Děkuji".

V kolika zemích jste točil filmy?

Bylo jich opravdu hodně: Francie, Itálie, Rumunsko, Německo, Singapur, Egypt, Anglie, Maroko, Bali, Filipíny, Brazílie, Španělsko, Mexiko a další. Pokud jde o natáčení v Egyptu, rád bych vám vyprávěl jednu příhodu. Natáčel jsem milostnou scénu s jednou herečkou, kdy jsme leželi na písku v poušti. Při realizaci filmu často probíhá příprava a natáčení scén velmi pomalu a já jsem zůstal velmi dlouho ležet na písku s touto herečkou, která na mně celou dobu téměř ležela. Když byla scéna natočena a já jsem konečně vstal, viděl jsem, že v místě, kde jsem ležel, byl velký škorpion.

Otázka na paní Hellu: byla jste přítomna natáčení Vinnetoua?

Během natáčení první série Vinnetoua nikoliv, ale doprovázela jsem Pierra při natáčení dalších filmů o Vinnetouovi v Mexiku v osmdesátých letech, ve Španělsku a vůbec při realizaci všech dalších jeho filmů, kde hrál.

Jaké byly Vaše začátky ve filmu a kde poprvé jste hrál?

Poprvé jsem hrál v jednom francouzském filmu, kde jsem dostal malou roli, kdy jsem měl za úkol otevřít dveře americkému herci Eddie Constantinovi, kterému jsem řekl, aby držel dveře a nehýbal se. Měl jsem také v ruce revolver.

Kdy jste se potkal s Vaší ženou?

To je trochu komplikované. Moje žena je z trojčat. Byla velmi mladá, když jsem začal točit filmy o Vinnetouovi. Ve čtrnácti letech si řekla, že se se mnou potká. Zamilovala se do mne, když se dívala na moje filmy. Protože byla z trojčat, bylo to pro mne složité, protože jsem nebyl schopen je zpočátku odlišit, ale je to ona, která vyhrála. Jsme spolu již třicet dva let a dvacet osm let jsme manželé.

Otázka na paní Hellu: stýkáte se často s Vašimi sestrami trojčaty?

Vídáme se často a často si také telefonujeme. A když odjedu za svými sestrami, Pierre mi desetkrát za den volá. Moje sestry žijí v Mnichově, ale já pocházím celkem ze sedmi sourozenců, kteří žijí také v New Yorku a v Římě.

Jak se Vám líbí v Horšovském Týně?

Již jsem řekl, že se mi líbí vše v této zemi. Mimo jiné mám velmi rád české pivo.

Jaký sport jste upřednostňoval?

Velmi se mi líbilo v armádě, protože jsem tam našel to, co nenacházím například v současné době, a to je solidarita, přátelství.

Líbí se Vám čeština jako jazyk?

Slovanské jazyky jsou velmi melodické a velmi se mi líbí.

Když jste líbal herečky ve filmu, nežárlila Vaše paní?

Odpovídá paní Hella: Vůbec ne, protože když si představíte, že při natáčení je řada osob, které se starají o režii, světlo, kameru, nalíčení herců atd., tak to opravdu není ta pravá chvíle k tomu, aby člověk žárlil. Žárlivost je zcela o něčem jiném než vidět někoho se líbat před kamerou.

Vaši rodiče chtěli, abyste se stal architektem. Líbí se Vám architektura v ČR?

Bohužel neznám dostatečně Českou republiku, abych mohl posoudit její architekturu, ale mohu potvrdit, že Praha je velmi krásné město. Je to jedno z nejkrásnějších evropských měst vedle Paříže, Říma, Drážďan.

Máte nějaké oblíbené české jídlo?

Bohužel neměl jsem dosud moc příležitostí jíst v českých restauracích, ale například včerejší večeře byla velmi dobrá.

(Autor záznamu - Daniela Krofiánová, vytvořeno dne 15.11. 2009)