Mayovky na Internetu

Trogir

Trogir je malé přímořské letovisko, ležící mezi Splitem (27 km) a Šibenikem (52 km). Nás bude zajímat pouze starobylé jádro města, které se nachází na ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo, a které se v době natáčení filmu Vinnetou - Poslední výstřel proměnilo v Santa Fé s palácem guvernéra.

V Trogiru je ideální nechat auto na jednom z parkovišť v novější části města. Novou a starou část města spojují dva mosty - jeden obloukový s dřevěnými schody a druhý klasický betonový, který se nachází blíže ke vstupu do historické části Trogiru. Pokud zvolíme cestu přes obloukový most, projdeme parkem do ulice Hrvatskih mučenika, která nás brzy dovede ke křižovatce. Naproti přechodu pro chodce stojí kamenná brána se zmíněným vstupem do staré části Trogiru. Odtud můžeme pokračovat v prohlídce dle trasy, která je popsána níže.

Zobrazit plán s vyznačenými body prohlídky


1. Trg Pape Ivana Pavla II. - guvernérův palác

Městskou bránou vstoupíme do historické části Trogiru. Na konci uličky odbočíme vlevo, poté na druhé křižovatce vpravo do ulice Gradska, která nás dovede přímo na Náměstí Jana Pavla II. s jeho dominantou - Katedrálou svatého Vavřince (Sveti Lovre). Na tomto náměstí vznikly záběry guvernérova paláce a řadili se tu vojáci, když dostali příkaz vyjet na pomoc Apačům v boji proti banditům.

Katedrála Sveti Lovre ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Trg Ivana Pavla II. ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Trg Ivana Pavla II. ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
 

2. Ulice Gradska - vstup do stáje

Z náměstí pokračujeme po Gradské ulici směrem k pobřežní promenádě. Zhruba po 60 metrech se po levé straně ulice nachází banka s typickými mřížovými okny. V době natáčení filmu zde bývala stáj, v níž bandité číhali na Old Shatterhanda - natáčely se tu ale jen exteriérové záběry.

Gradska ulice ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Gradska ulice ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
  

3. Ulice Cate Dujšin-Ribar a Mormarska - noční průjezd městem

Z Gradské ulice vyjdeme bránou na pobřežní promenádu, zahneme doprava a zhruba po 100 metrech, hned za bílou budovou základní školy, odbočíme opět doprava do ulice Obrov. Pokračujeme rovně několik metrů a poté odbočíme vpravo do úzké uličky Cate Dujšin-Ribar, na jejímž konci - na křižovatce s ulicí Mormarska - se nachází Kostel sv. Petra s charakteristickým kruhovým ornamentem nad tmavozelenými dveřmi. V okolí kostela se natáčely záběry noční jízdy Vinnetoua a Old Shatterhanda uličkami Santa Fé.

3a. V první scéně přichází neznámý bandita zleva po ulici Mormarska a schová se za roh kostela, kde stojí rovněž kamera. Ta se plynule stáčí doprava a zabírá zboku vrata kostela. Vinnetou a Old Shatterhand přijíždějí také po ulici Mormarska, ovšem z opačného směru než bandita, a zatáčejí z pohledu kamery doprava do ulice Cate Dujšin-Ribar.

3b. Ve druhé scéně stojí kamera v ulici Cate Dujšin-Ribar a pohlíží směrem ke kostelu. Z ulice Mormarska přijíždějí Vinnetou a Old Shatterhand a zatáčí směrem ke kameře (v pozadí jdou vidět vrata a ornament kostela).

Ulice Mormarska ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Druhá strana ulice Mormarska ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Ulice Cate Dujšin-Ribar ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Ulice Cate Dujšin-Ribar ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová

4. Ulice Budislavićeva - Gomezova ulička

Odbočíme-li na rohu kostela do ulice Ivana Duknovića, přijdeme brzy k malé křižovatce. Doprava a doleva vede ulice Budislavićeva, které příznivci mayovek neřeknou jinak než Gomezova ulička. Gomez přichází ke křižovatce zprava, zastaví se na rohu, rozhlédne se, upraví si klobouk a přechází do protilehlé ulice s odfouknutou omítkou.

Ulice Budislavićeva ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Ulice Budislavićeva ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Ulice Budislavićeva ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
 

5. Konoba Idro - Gomezův dvorek

Záběr, v němž Old Shatterhand chytne pod krkem Gomeze a zatáhne ho na dvorek, se natáčel v jiné uličce než předchozí scéna - ulicí Budislavićeva jdeme po stopách Gomeze a na nejbližší křižovatce odbočíme vpravo do ulice Matije Gupča. Ta vede zpátky k Náměstí Jana Pavla II. Na konci ulice, těsně před náměstím, zahneme doleva a po několika metrech dojdeme k hospůdce Konoba Idro. V jejích vnitřních prostorách se nachází Gomezův dvorek. Podíváme-li se směrem ven, spatříme uličku s typickou klenbou, jíž utíkal Old Shatterhand pryč.

Gomezův dvorek ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Gomezův dvorek ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Gomezův dvorek ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová
Gomezův dvorek ve filmu a v současnosti. | Foto: Michaela Kroupová

Fotogalerie

Celkový pohled na Trogir. | Foto: Jan Koten
Obloukový most spojující novou a starou část Trogiru. | Foto: Miroslav Řehoř
Obloukový most spojující novou a starou část Trogiru. | Foto: Miroslav Řehoř
Budova radnice na Náměstí Jana Pavla II. | Foto: Jan Koten
Náměstí Jana Pavla II. | Foto: Jan Koten
Ulice Gradska se vstupem do stáje, v níž číhali bandité na Old Shatterhanda. | Foto: Michaela Kroupová
Ulice Gradska se vstupem do stáje, v níž číhali bandité na Old Shatterhanda. | Foto: Jan Koten
Ulice Cate Dujšin-Ribar s pohledem na vrata Kostela sv. Petra. | Foto: Jan Koten
Pohled do ulice Mormarska. Vlevo vrata Kostela sv. Petra, vpravo odbočka do ulice Cate Dujšin-Ribar. | Foto: Jan Koten
Křižovatka ulic Mormarska a Cate Dujšin-Ribar. | Foto: Jan Koten
Pohled do ulice Cate Dujšin-Ribar ve směru od kostela. | Foto: Jan Koten
Druhá strana ulice Mormarska. | Foto: Jan Koten
Roh Kostela sv. Petra a pohled do ulice Ivana Duknovića. | Foto: Jan Koten
Ulice Budislavićeva, tzv. Gomezova ulička. | Foto: Michaela Kroupová
Křižovatka ulic Ivana Duknovića a Budislavićeva. | Foto: Jan Koten
Druhá strana ulice Budislavićeva, tzv. Gomezova ulička. | Foto: Michaela Kroupová
Konoba Idro, tzv. Gomezův dvorek. | Foto: Michaela Kroupová
Konoba Idro, tzv. Gomezův dvorek. | Foto: Michaela Kroupová
Noční jízda městem, motiv z propagačních materiálů. | Foto: Jan Koten
Gomezův balkon, motiv z propagačních materiálů. | Foto: Jan Koten

Další ze stop filmových mayovek zmizela

Že se mění přírodní lokality, kde se natáčely filmové mayovky, na to jsme si už zvykli, zejména v národních parcích Chorvatska. Tak pomalu zakrývá koruna stále mohutnějšího stromu jeskyni s pokladem nad Stříbrným jezerem Kaluderovac, o místech v Paklenici ani nemluvě. Jaké bylo ale mé překvapení, nemilé, když jsem 21. května v Trogiru zabočil do ulice Budislavićeva (Gomezovy uličky) a očima ihned hledal odprýsklou omítku, která je tak typická pro filmový záběr z Vinnetoua - Posledního výstřelu, kdy bandita Gomez jde uličkou, než ho chytí pod krkem Old Shatterhand. Místo ní jsem uviděl zcela novou zeď. Nestačilo, že v září loňského roku majitelka nově otevřeného obchodu opravila kamenný parapet. Během půlroku zkrachovala a prostory se chystají pro novou provozovnu. Její reknstrukci vzal nový majitel či nájemce opravdu z gruntu.

Jistě, za roky výletů a putování po místech natáčení v Chorvatsku jsem si již zvykl, že místním lidem filmové mayovky nic neříkají, přestože tak jejich zemi proslavily - a to dokonce i v Trogiru, který snad nejvíc by mohl z této zkutečnosti těžit. Také chápu, že každý majitel nemovitosti se snaží ji udržovat v co nejlepším stavu, to platí u nás stejně jako v Chorvatsku - a odprýsklá omítka se zazděným oknem moc parády nenadělala a obchodu by spíš uškodila. Ale přes to všechno je mi z toho smutno - vždyť nenávratně zmizela další stopa po natáčení filmů o Vinnetouovi a nám, fandům, zůstaly jen staré fotky a kousky té omítky, které jsem si - zaplať pán Bůh - odloupl jako suvenýr. Jakoby zmizela celá "Gomezova ulička"; místo ní je zde nová Zeď nářků.

Jan Koten, květen 2015

Gomezova ulička. | Foto: Jan Koten

 

Autoři článku - Michaela Kroupová, Jan Koten a Mirek Řehoř, vytvořeno - 25.7. 2013