Mayovky na Internetu

Karel May (1992)

Karl May

V roce 1992 vysílala ZDF u příležitosti 150. výročí narození Karla Maye (25. únor 1842) tuto šestidílnou sérii. Po filmech Freispruch für Old Shatterhand (1965) a Karl May (1974) je tento TV film třetím pokusem o zfilmování života slavného spisovatele. Ve srovnání s oběma jmenovanými biografickými filmy je však kritikou hodnocen jako nejslabší. Jednotlivé díly nesou v originále tyto názvy:

1. díl: Kindheit (1842-1856)
2. díl: Seminar- und Lehrzeit (1856-1862)
3. díl: Vagabunden- und Haftzeit (1862-1874)
4. díl: Redakteur und Schriftsteller (1974-1882)
5. díl: Jahre des Erfolges (1882-1899)
6. díl: Der "Schund- und Schmutzliterat" (1899-1912)

Děj seriálu:

Po úspěšné vídeňské přednášce Vzhůru do říše ušlechtilých lidí! (1912) May doma očekává jednoho novináře, který chce napsat pravdu o jeho životě. May mu začne vyprávět své životní osudy: narodil se v Ernstthalu dne 25. února 1842 jako páté ze čtrnácti dětí otce Heinricha Augusta a matky Christiane Wilhelmine, roz. Weiseové. Otec se živil tkalcovstvím. V důsledku nedostatečné hygieny a podvýživy zemřelo v útlém věku devět Mayových sourozenců. Nedlouho po narození chlapec těžce onemocněl a dočasně ztratil zrak. Matka odjela do Drážďan, aby tam absolvovala šestiměsíční kurz porodnictví. Ještě během kurzu vyprávěla řediteli institutu o osudech svého slepého dítěte. Tamějším lékařům se podařilo chlapce vyléčit. Na jaře roku 1848 začal May navštěvovat národní školu. Učil se dobře, byl talentovaný a základní látku zvládal hravě. Ambiciózní otec brzy rozpoznal synovo nadání a rozhodl se z Karla vychovat vzdělaného muže. Syna nutil (mnohdy i ranami) k mnohahodinovému učení a opisování encyklopedií či starých modlitebních knížek.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Soukromé hodiny musel tehdy dvanáctiletý Karel platit z peněz, které si vydělal stavěním kuželek v pivnici. K hospodě byla připojena půjčovna knih, kde si půjčoval šestákové sešitové romány, např. Rinalda Rinaldiniho. Roku 1856 ukončil May s rektorátní školu. Jeho přání navštěvovat gymnázium a potom na univerzitě studovat medicínu nemohlo být z finančních důvodů realizováno. Aby to rodiče neměli s financováním tak těžké, vydal se čtrnáctiletý May tajně do Španěl, aby u šlechetného Rinaldiniho došel pomoci pro své chudé příbuzné. Jeho cesta však skončila už ve Zwickau, kde si ho u příbuzných vyzvedl otec. Na podzim složil přijímací zkoušky do učitelského semináře ve Waldenburgu. Velké místo k radování to ovšem nebylo, panovala zde tuhá ústavní disciplína. May zde nebyl šťastný a o prázdninách se rád vracíval domů. Často se zdržoval u své první mladické lásky Anny Preßlerové. Šestnáctiletá dívka to však s věrností nebrala příliš vážně a provdala se za kupce, s nímž čekala dítě. Roku 1859 měl May na starosti osvětlování třídy svíčkami. V jedné zmatné chvíli k sobě vzal šest svící, které snad chtěl použít na vánoční stromek pro chudé rodiče a ukryl je ve svém kufru. Spolužáci ho však udali řediteli a May byl vyloučen. Vzdělání dokončil v Plauen.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Roku 1861 nastoupil May na místo pomocného učitele chudinské školy v Glauchau. Ubytoval se u obchodníka Ernsta T. Meinholda. Jeho učitelská služba však trvala pouhé dva týdny, neboť Meinhold podal na Maye oznámení kvůli milostné aféře s jeho ženou. Mladý učitel byl propuštěn ze školské služby. Poté nastoupil v tovární škole v Altchemnitz. Jeho žáky byly deseti- až čtrnáctileté děti, které musely deset hodin denně vykonávat pomocné práce ve fabrice a potom docházet do vyučování. May byl ubytován u účetního. Dne 21. prosince 1861 odjel na vánoční prázdniny domů. O pár dní později byl v hostinci zatčen: podle obvinění svého spolubydlícího mu měl ukrást hodinky, dýmku a cigaretovou špičku. Za neoprávněné užívání cizích věcí byl potrestán šesti týdny vězení.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Po propuštění z vazby se vrátil do Ernstthalu, kde příležitostně vystupoval jako recitátor a hudebník. Ponížení z příhody s hodinkami, které May nebyl schopen překonat, vyvolalo bláznivý nápad: začal myslet na pomstu, která měla spočívat v tom, že on, uvržený kvůli trestu mezi zločince, se zločincem skutečně stane. Jako Dr. Med. Heilig si u krejčího v Penigu nechal zhotovit pět kusů šatstva, s ušitou garderobou však zmizel bez placení. Jako seminární učitel Lohse si dal přinést do hostince v Chemnitz různé kožešnické zboží, odešel s ním do vedlejší místnosti, aby je prý ukázal nemocnému panu řediteli, ale jako v předchozím případě utekl bez placení. V březnu 1865 se ubytoval v Lipsku jako rytec bankovek Hermes a zopakoval starý trik. Následovalo oznámení policii, byly uvědomeny zastavárny. Mezitím May pověřil nic netušící paní Bayerovou, aby mu v zastavárně proměnila kožich za hotové peníze. Dáma však byla zadržena a vyslechnuta policií. Ta později přichází Mayovi na stopu vedoucí do Rosenthalu a po krátké rvačce je zadržen. Na základě těchto deliktů byl 8. června 1865 odsouzen ke čtyřem letům a jednomu měsíci trestnice. Několik měsíců po propuštění se opět vydává na dráhu zločinu: jako policejní poručík Wolframsdorf zabavuje falešné peníze u kramáře ve Wiederau, stejný trik zkouší v Ponitz jako člen tajné policie, ale plán ztroskotá a musí utéct. Po několika dalších krádežích je policií zatčen a převážen na různá místa k identifikaci. Při transportu do Bräunsdorfu se mu podařilo uvolnit pouta a utéct. Začátkem ledna 1870 byl zadržen v českých Valkeřicích, kde se vydával za plantážníka z Martiniku. Za podvody a krádeže byl odsouzen na další čtyři roky vězení.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Propuštěnec May zamířil z vězení domů. Hýřil optimismem a odhodláním pracovat. Všiml si jej Heinrich Gotthold Münchmeyer a nabízí mu místo redaktora. Začíná se mu dařit, zakládá nové časopisy, publikuje své první povídky a humoresky. May je na vrcholu blaha – dělá to, o čem snil, je vcelku slušně finančně zabezpečen. V březnu 1877 však od Münchmeyera odchází, neboť ten ho chce oženit se svou švagrovou. May má ale jiné plány, zalíbila se mu kráska Emma Lina Pollmerová, kterou si roku 1880 bere za ženu. Po odchodu od Münchmeyera se May pohybuje na volné noze. Píše a píše, spolupracuje s nakladateli ve Stuttgartu, Lipsku nebo Berlíně, poté se opět se vrací k Münchmeyerovi. Vedle časopiseckých prací je zcela v kolportážní mašinérii. Manželství s Emmou je v troskách, mladá dáma je příliš povrchní, maloměstská a penězchtivá. Od roku 1886 trvající spolupráce s Kürschnerovým časopisem Vom Fels zum Meer a úplně novým ilustrovaným Speemannovým časopisem Der Gute Kamerad učinila z Maye zámožného muže. Jeho časopisecká proslulost už je nesmírná. Časopisy jsou postupně nahrazeny knižními publikacemi. Mayovým novým nakladatelem se stává Friedrich Ernst Fehsenfeld. Už v prvním roce vydávání sebraných spisů se objevují všechny díly Pádišáha. Absolutním průlomem pak je románové nalezení hrdiny Vinnetoua. Z Maye se stal Old Shatterhand a Kara ben Nemsí. Píše trpělivě odpovědi na dopisy čtenářů, láká pochybovače k prohlídce jizev po celém těle, upřesňuje detaily z Vinnetouova života. Jeho obliba dosahuje parametrů hysterie.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Po návratu z velké orientální cesty musel čelit strašlivým obviněním z kriminální minulosti i zpochybňování autentičnosti jeho hrdinů a knih. Když zemřel Münchmeyer, obchod převzala vdova Paulina, ale příliš se jí nedařilo a tak prodala nakladatelství Adalbertu Fischerovi, který vydal proti souhlasu Maye staré kolportážní romány, což později vyústilo v soudní spory. V roce 1903 nabývá právní moci rozvod jeho manželství s Emmou a týž měsíc se žení s Klárou, vdovou po jeho příteli Richardu Plöhnovi. Emma je zdrojem materiálů, informací a pomluv, které dají šanci Rudolfu Lebiusovi stát se absolutním démonem posledních Mayových roků. Soudům nezbylo nic jiného, než střídavě odsuzovat toho či onoho k omluvám nebo pokutám. Dne 22. března 1912 vystoupí May se svou přednáškou ve Vídni. Více než dvouhodinový přednes byl skvělým úspěchem...
Tady May končí své vyprávění. Je těžce nemocen a v sobotu 30. března 1912 umírá.

Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May
Karel May Karel May Karel May

Filmový štáb:

Režie: Klaus Überall. Scénář: Manfred Stahnke, Klaus Überall. Kamera: Axel Leist, Erik Kormann. Hudba: Roger Jannotta. Zvuk: George Dirtinger. Stavby: Dieter Adam, Frank Abraham. Kostýmy: Günther Pohl, Hans Linke, Christiane Linke, Christa Walter. Produkce: Zweites Deutsches Fernsehen, Mohuč / Cat-Music-Verlags-GmbH, Mnichov. Doba natáčení: od podzimu 1990. Délka: 6 dílů po 52 minutách.

Herecké obsazení:

Karel May: Henry Hübchen. Karel May jako dítě: Florian Knorn. Karel May jako mladík: André Wiedner.Mayova matka: Petra Kelling. Mayův otec: Hanns Jörn Weber. Christiane Mayová: Kati Grasse. Mayova babička: Evamaria Bath. Holič Pollmer: Gerry Wolff. Emma Pollmerová: Ulrike Mai. Pauline Münchmeyerová: Madeleine Lierk. Heinrich Münchmeyer: Günter Junghans. Klára Plöhnová: Anne-Kathrein Kretzschmar. Friedrich Fehsenfeld: Jürgen Mai. Rudolf Lebius: Dieter Mann. Farář Schmidt: Lars Junge a další.

 

Použitá literatura:

  • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deutschen Traumfabrik. Zweite erweiterte Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
  • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deutsche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.

(Autor článku - Zatinka, aktualizováno dne 10.2. 2010)