Mayovky na Internetu

Přízrak ve křoví (1986)

Das Buschgespenst

Pro mnoho televizních diváků, kteří spisovatele znali jen povrchně, byl tento film velikým překvapením. Je to první filmová mayovka, která se neodehrává ani na Divokém západě, ani v Orientu, nýbrž v zasněžených Krušných horách - hlavními postavami jsou tkalci, horníci a pašeráci.

Nápad natočit tento snímek dostal Friedemann Schreiter, když sbíral biografický materiál pro nějaký film o Karlu Mayovi a narazil přitom na silně autobiografický románový cyklus Ztracený syn. Snímek slavil velké úspěchy nejen v bývalém NDR, kde byl vyroben, ale i v SRN. Předně je třeba vyzdvihnout práci Friedemanna Schreitera, který dokázal z románu čítajícího okolo 2.500 stran vytáhnout to nejpodstatnější a přitom zachovat originalitu Mayova díla. Tvůrcům se podařilo dobře zachytit atmosféru doby, k dobru přispělo i to, že se film odehrává na originálních místech. Film je svěží, vtipný, nabízí dostatek dramatických situací. Herci byli dobře vybráni a z větší části odpovídají svým románovým předlohám. Sečteno podtrženo - velice podařený příspěvek.

Děj příběhu

(1. díl) Blíží se rok 1870 a na německé straně Krušných hor řádí Přízrak - král pašeráků. Je zima a hajný Wunderlich právě kontroluje zasněžený les. Do cesty mu vstoupí tajemný muž ve středních letech, který tvrdí, že je jeho hostem a nabídne mu odvoz na saních do myslivny. Hajný považuje muže za pašeráka, odmítne ho ubytovat ve svém domě a zavře mu dveře před nosem. Muž, jenž chtěl být dříve komediantem, si libuje v převlecích a přivádí hajného Wunderlicha k šílenství. Jednou zaklepe na dveře jako stařec a ptá se po muži, který přijel s hajným na saních, tu se zase vydává za onoho pána a ptá se hajného, zda po něm nepátral nějaký stařec. Když se postavy ve dveřích ještě několikrát vymění, myslí si hajný, že se dočista pomátl. Popadne starce za kabát, zatáhne ho do světnice a odchází pro polévku. Když hajný po chvíli vejde do pokoje, není po starci ani památky a místo něho sedí u stolu muž, s nímž přijel na saních do myslivny. Muž se hajnému Wunderlichovi představí jako Arndt a prosí ho, aby ho před lidmi vydával za svého bratrance. V tomhle kraji prý hledá ženu, kterou ztratil z očí před dvaceti lety za velmi podivných okolností.

Wunderlich zavede Arndta ke staré myslivně, kterou prý před dvaceti lety zapálil jeho předchůdce a uhořelo v ní jeho dítě. Onen mladý hajný byl pak odsouzen za vraždu syna na doživotí. Tu se náhle u hájovny objeví policejní poručík a podezřívavě si prohlíží Arndta. Wunderlich ho představí jako svého bratrance. Poručík mužům oznámí, že jistého Franze Sieberta, kterému nikdo neřekne jinak než Smolař Franz, dnes v noci někdo těžce zranil. Siebert je už delší čas v podezření, že je pašerák, ale policie z něj nemůže dostat jediné slovo.

Děj se přesouvá do vesnice. Angelika Hofmannová právě dostala balík, v němž jsou uloženy plesové šaty italského střihu a maska, kterou podle tradice posílá dívce její chlapec. Chudý vesnický mladík Eduard Hauser na neznámého ctitele žárlí, ale Angelika netuší, od koho ty šaty vlastně jsou. Dívčin otec, který se živí tkalcovstvím, navštíví Fritze Seidelmanna, bohatého obchodníka s látkami a přináší mu hotovou práci. Seidelmann pečlivě prohlíží plátno a najde v něm nepatrný kaz. Tkalci pohrozí srážkou ze mzdy, ale nakonec mu prozradí, že se zajímá o jeho dceru a plesové šaty poslal dívce on. Když starý Hofmann odejde s plnou výší mzdy, přichází s hotovou prací také Eduard. Seidelmann ví, že Eduard je zamilovaný do Angeliky a pokouší se ho zničit. Nenápadně zamění plátna, obviní Eduarda z nekvalitně odvedené práce a pak mladíka propustí ze svých služeb.

Zdrcený Eduard kácí v lese stromky, ale při činu ho přistihne hajný Wunderlich. Mladík se mu svěří se svou situací. Arndt vyzvídá podrobnosti o Seidelmannově rodině: kolik je mladému Fritzi, zda žije pouze se svou matkou, kdo k nim chodí na návštěvu. Eduard mu prozradí, že je navštěvuje pouze obchodník Strauch a hrobník. Arndt domluví Wunderlichovi, aby mladíka neudával za krádež stromku a zaplatí za něj pokutu. Potom vyplatí Eduardovi několik zlatek a přijme ho jako "detektiva" do svých služeb. Arndt je od nynějška nazýván Knížetem bídy.

Eduard se vrací z lesa, když tu ho náhle zastaví policejní poručík. Muži spolu prohodí několik slov a mladý Hauser odchází. Krátce na to padne výstřel a policista se skácí mrtev k zemi. Eduard běží k místu neštěstí a když zjistí, že poručíkovi už nemůže nijak pomoci, doběhne pro Arndta a Wunderlicha. Muži rychle prohledají okolí a pak pošlou Eduarda pro policisty. Zatímco je mladík pryč, dojde mezi hajným a Arndtem k hádce. Wunderlich odhalil pravou identitu Arndta - zjistil, že právě on je bývalým hajným, který zapálil myslivnu, v níž uhořelo dítě. Arndt tvrdí, že je nevinen, a že byl nespravedlivě odsouzen jen díky křivé přísaze jediné svědkyně oné smutné události. Naštěstí se mu podařilo z vězení uprchnout a nyní hledá pravého vraha. Hajný Arndtovi uvěří a nechá ho odejít, ačkoliv by ho měl předat úřadům.

V bytě Seidelmannů dochází k nepříjemnému rozhovoru mezi Fritzem a jeho matkou. Dovídáme se, že Fritz je vůdcem pašeráků a vydává se za obávaný Přízrak. Tahle činnost mu už ale leze krkem, rád by se osamostatnil a přestal dělat matce poskoka. Neúmyslně jí prozradí, že odstranil policistu, který byl jen krůček od odhalení pašerácké skrýše. Seidelmannová nevěří vlastním uším. Dochází jí, že díky synově hlouposti se mohou velmi brzy dostat do velkých nesnází. Proto chce rychle utržit ještě nějaké peníze a odstěhovat se do jiného města, kde má v úmyslu provdat se za svou bývalou lásku, dalmatského hraběte.

Wunderlich a Arndt chtějí učinit pašeráctví přítrž. Navštíví raněného Smolaře Franze, který jim poskytne za několik zlaťáků pár informací. Mnohem sdílnější je však Smolařova žena: prozradí jim dokonce tajné znamení pašeráků, které si vyměnil její muž s hrobníkem. Ví také, že poblíž místa, kde byl zabit poručík, mají pašeráci svou tajnou skrýš, do níž si ukládají vzkazy. Hajný s Arndtem skutečně skrýš najdou a podaří se jim rozluštit zakódovanou zprávu, z níž plyne, že se pašeráci setkají ve středu v městské restauraci, kde se domluví na dalších obchodech.

Je úterý a ve vsi se koná ples. Angelika je odhodlaná zúčastnit se slavnosti i přes Eduardovy domluvy. Celý večer protančí se Seidelmannem, který ji pak zatáhne do pokoje a pokouší se ji znásilnit. Dívka se brání, ale Seidelmann vyhrožuje, že pokud mu nebude po vůli, bude její otec bez práce. V tom se nečekaně objeví Eduard, přemůže Seidelmanna a společně s Angelikou pak uteče k Hofmannům. Zde dívce vysvětluje, jak on, chudý vesničan, přišel ke kostýmu, který byl zprvu určen pro obchodníka Straucha, Seidelmannova přítele: prý mu napsal dopis, že jestli se plesu zúčastní, do tří dnů zemře. Dopis pak podepsal jako Přízrak a půjčil si jeho kostým. Celý příběh však tajně vyslechne Seidelmann a začne rychle spřádat plány. Druhý den navštíví Straucha a lstí z něho vymámí onen dopis. Poté odchází do restaurace, kde se chce věnovat svým pašeráckým obchodům. K jeho stolu si přisedne Arndt, který mu nabízí dvacet tisíc marek, pokud mu pomůže dostat větší dodávku zboží z Čech do Německa. Seidelmanna nabídka zaujme a domluví si s Arndtem schůzku na pozítří.

Jedna vesnická stařena, spolčená se Seidelmannem, požádá Eduarda, aby pronesl přes hranici do Čech trochu mouky chudým příbuzným. Hauser se zdráhá, ale nakonec souhlasí. V noci se vypraví na cestu, ale ihned za hranicí je dostižen hraničáři, které vyrozuměl Seidelmann. Policisté Eduarda prohledají a zatknou za pašeráctví. Odvedou ho do vesnice, aby mohli vykonat domovní prohlídku. Seidelmann vyrukuje s dopisem a obviní Hausera, že je obávaným Přízrakem. Angelika popadne zbraň a vystřelí na Seidelmanna, který se skácí k zemi. Angelika je zatčena za pokus o vraždu.

(2. díl) Arndt navštíví faráře, jemuž daruje pro místní chudobinec 800 marek. Vyptává se ho na provoz hřbitova, zajímá ho především, po jak dlouhé době jsou otevírány hroby dětí. Pak se vypraví k hostinci, kde má smluvenou schůzku ze Seidelmannem ohledně pašování zboží z Česka do Německa. Arndt je opatrný. Tuší, že je do celého obchodu zapletena i Fritzova matka, a že si bude chtít v restauraci onoho českého obchodníka důkladně prověřit. Převlečen za číšníka vylije Seidelmannové do klína oběd a ta urychleně opouští restauraci. Arndt si může nerušeně promluvit s Fritzem a dohodnout se na podrobnostech akce, která má proběhnout v noci v Červeném mlýně.

Arndt předá prokurátorovi falešný dopis, podepsaný údajně samotným ministrem. Díky němu získává svolení k odkrytí hrobu a exhumaci těla. Dále mu sdělí, že Eduard Hauser není hledaným pašerákem a má být propuštěn na kauci. Angelika však i nadále zůstává ve vězení. Odpoledne je vykopán hrob dítěte, které mělo uhořet při požáru myslivny, avšak rakev je podle očekávání Arndta prázdná.

Mezitím co policie obléhá Červený mlýn, navštíví Arndt Seidelmannovou, v níž poznává svou bývalou ženu, po které už dvacet let marně pátrá. Seidelmannová se přizná, že v myslivně neuhořel jejich pětiletý syn, nýbrž mrtvola dítěte jedné žebračky. Všechno měla dokonale promyšlené. Když se dozvěděla, že mrtvý chlapec žebračky byl ve stejném věku jako jejich syn Friedrich (Fritz), přesvědčila hrobníka, aby mrtvolku vykopal a odnesl do myslivny, kterou posléze zapálila. Jejich syna ukryla ve městě až do skončení procesu. U soudu pak Seidelmannová odpřísáhla, že požár založil Arndt a ten byl díky jejímu křivému svědectví odsouzen na doživotí. Hrobník jí od té doby pomáhá při organizování pašerácké bandy a bláhově doufá, že se jednou stane jeho ženou.

Seidelmann je v Červeném mlýně obklíčen hraničáři, ale v posledním okamžiku se mu podaří prchnout. Wunderlich ho v lese dostihne a strhne mu z obličeje masku Přízraku. Fritzovi se opět podaří pláchnout a schová se do podzemní štoly vedoucí až k jeho domu. Hajný spolu s Arndtem pašeráka pronásledují, ale ten zapálí nálož a část stropu podzemní chodby se zřítí. Hajný a Arndt vyváznou bez zranění, a myslí si, že Seidelmannovi se podařilo utéci. Ten však zůstává ležet pod troskami.

Policie pátrá po Seidelmannové, ale dům je zamčený a po ženě není ani památky. Když jim nakonec služebná otevře dveře, najdou v pokoji mrtvolu hrobníka, kterému Seidelmannová podstrčila otrávené víno. Policista hlásí, že ve sklepě našli podzemní štolu a ozývá se z ní volání. Hajný s Arndtem vysvobodí Fritze zavaleného sutinami, a donutí ho přiznat se k vraždě a pašeráctví. Krátce na to Seidelmann svým těžkým zraněním podlehne. Angelika je propuštěna z vězení. Arndt obstará saně tažené nejrychlejšími koňmi a pokouší se dohonit Seidelmannovou. Když žena vidí, že je všechno ztraceno, spáchá sebevraždu.

Filmový štáb:

Režie: Vera Loebner. Scénář: Friedemann Schreiter. Kamera: Wolfgang Pietsch. Hudba: Uwe Hilprecht. Dramaturgie: Ellen-Maria Jäger. Kostýmy: Ursula Strumpf, Doris Erzeschuchna, Andrea Böst, Ulrike Stelzig. Střih: Thea Richter. Zvuk: Werner Schulze. Produkce: Fernsehen der DDR, Berlín / VEB DEFA-Studio für Spielfilme, Potsdam. Délka: 2 díly po 90 minutách.

Herecké obsazení:

Franz Arndt: Rolf Ludwig. Hajný Wunderlich: Kurt Böwe. Barbara Wunderlichová: Marianne Wünscher. Fritz Seidelmann: Detlef Gieß. Paní Seidelmannová: Barbara Dittus. Eduard Hauser: Andreas Herrmann. Angelika Hofmannová: Heike Meyer a další.

 

Použitá literatura:

  • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deutschen Traumfabrik. Zweite erweiterte Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.

(Autor článku - Zatinka, aktualizováno dne 10.2. 2010)