Mayovky na Internetu

El Sendador

El Sendador (1889-1890, též Am Rio de la Plata, In den Cordilleren)

Rok
Vazba
Poznámky
1906, 1907
Vazba vydání od J.R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

J.R. Vilímek - dva svazky Na Rio de la Plata, V Kordillerách, přel. J. Zajíček-Horský, il. J. Ulrich

1932
Obálka vydání od Toužimského a Moravce. | Il. Zdeněnk Burian

Toužimský a Moravec - rozděleno do tří dílů Na Rio de la Plata, Pampero a V Kordillerách, přel. Jiří Freund, il. Zd. Burian a J. Ulrich, poslední svazek obsahuje navíc povídku Vzkříšení a skicu Old Shatterhand m. sl.. Tři svazky mají společný název Dobyvatelé Gran Chaca. Trochu jinak dělené kapitoly než originální text, poměrně důsledně vymýceno slovo Němec - nahrazeno cizincem či Evropanem, taktéž vyhozeno, že je Pena Němec a že umí Unica německy a poslední odstavec románu. Plukovník Alsina se zde jmenuje Alfina.

1973, 1975
Vazba vydání od Olympie. | Il. Gustav Krum

Olympia - dva svazky Na Río de la Plata, V Kordillerách podle Bambergu, 1952, přel. Jiří Stach, il. Gustav Krum, druhé vydání 1989, 1990. Obchodník Hounters se zde jmenuje Goodwin, desierto není Winter, nýbrž Herbst.

1993
Vazba vydání od GABI. | Il. Adam Glajc

GABI - převzaté vydání od Toužimského a Moravce, tj. stejně pojmenované tři svazky včetně povídek ve třetím svazku.

Román poprvé vyšel časopisecky v Deutscher Hausschatz v letech 1889-1891 pod titulem El Sendador, rozdělený do dvou částí - Lopez Jordan a Der Schatz der Inkas (Poklad Inků). Pro knižní vydání v roce 1894 Karl May změnil názvy na Am Rio de la Plata a In den Cordilleren. Je to klasické dobrodružství v první osobě. Není explicitně řečeno, že jde o Old Shatterhanda, ale podle různých náznaků to lze předpokládat. Nabyté znalosti o Jižní Americe pak May pravděpodobně zužitkoval v románu Odkaz Inky.

V románu vystupují skutečné postavy. Ricardo López Jordán v sedmdesátých letech 19. stol. celkem třikrát vedl neúspěšné povstání v Argentině. Jordán byl podezřelý z otcovraždy (květen 1873), ale podle [1] vraždu spáchal někdo jiný. May použil jméno Mbocovi pro jednu z indiánských skupin, podle Google se zdá, že v současnosti je správný zápis názvu Mocovi.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Na Río de la Plata

Karl je v Montevideu a chystá se na výpravu do Gran Chaka. Mimo jiné veze dopis od amerického obchodníka místnímu seňorovi Tupidovi. Neopatrnou manipulací zlomí pečeť, tak si rovnou dopis přečte a zjistí, že má být figurkou v plánu zásobit zbraněmi revolucionáře Lopeze Jordana. Hned zpočátku pobytu si jej splete místní obyvatel s jakýmsi plukovníkem Latorrem a od té chvíle začínají potíže. U seňora Tupida se zastane yerbatera Mauricia Montesa. Po odchodu je Karl napaden, ale ubrání se. S Tupidem se později nepohodne a odchází. Yerbatero pak pomůže Karlovi při dalším napadení a smluví se na společné cestě do Gran Chaka. Mauricio vypráví o sendadorovi Geronimu Sabucovi, který ví o pokladu Inků. Karlovi přijdou podezřelé okolnosti, za kterých sendador získal informace o pokladu.

Další děj se točí kolem záměny s Latorrem. Nejprve se k nim přidá podezřelý policista, ze kterého se později vyklube přisluhovač nepřátel Latorra. Jistý seňor Rixio, na kterého narazí, jest přívržencem Latorra a nabízí Karlovi výhodný kšeft - Karl se bude vydávat za Latorra a odjede jako na dovolenou, a pravý Latorre by mezitím konal, co potřebuje. Pochopitelně odmítne. Na estancii Montesova bratra podniknou vyjížďku a jsou zajati. Mezi útočníky je i falešný policista. Mají být popraveni za velezradu, ale hlavním motivem je zřejmě Karlova podoba s Latorrem.

Při útěku se Karl seznamuje s bratrem Hilariem, zvaným Jaguár. Na ranči, kde se setkají, umírá stařec, který je svědkem vraždy - sendador zabil a okradl kněze. Bratr Jaguár se přidává k cestě za sendadorem. Pokračují potyčky s Jordanovými lidmi. Při jedné z nich Karl osvobodí známého z Číny kapitána Fricka Turnersticka a jeho kormidelníka. Později jsou všichni zajati a dovlečeni do Jordanova tábora, kde Karl využije znalosti o spojení s Tupidem a americkým zásobovatelem a uprchnou. Při další cestě se seznamují s Indiány Gomezem a Antoniem Gomarrou a plukovníkem Rudolfem Alsinou. Gomarra vypráví, že jeho bratr byl zabit jakýmsi mužem, zakopávajícím kippy. Karl si myslí, že jde o sendadora. Dojde k poslednímu střetu s vojáky Jordana a pak už cestují vstříc Gran Chaku.

V Kordillerách

V Palmar se loučí s Alsinou a dozvídají se, že sendador vede skupinu přistěhovalců do indiánského prostoru. Gomez se rozhodne soukmenovce varovat a odjede. Karl naopak chce varovat přistěhovalce. Narazí na seňora Penu, Karlova známého z Mexika. Dostihnou výpravu a naruší sendadorovy plány. Sendador prchne a spolčí se s Indiány, zajmou družinu, akorát Pena prchne a osvobodí Karla. Sendador se zbytkem ujede a déšť smyje stopy.

Karl a Pena cestují dál sami a dorazí k národu Mocoviů, kteří chtějí napadnout Indiány Toby vedené postarším bělochem. Karl a Pena Toby varují, společně odrazí dvě vlny útočníků a málem lapí Sendadora. Ve vsi Mocoviů naleznou zajaté yerbatery a další zajatce. Pokračují v cestě za sendadorem do míst, kde má ukryty kippy. Dostihnou a lapí jej. Mstitel Gomarra využije Karlovy nepozornosti a pokusí se svrhnout Sendadora ze skály, ale zřítí se oba. Karl s nasazením vlastního života smrtelně zraněného sendadora vytáhne z propasti a získá kippy. Objeví se sendadorův syn a zmocní se provazců. Dojde k honičce a ke ztrátě kippů, sendadorův syn je Karlem zachráněn před hlubinami solného jezera. Teprve pohled na synův únik před smrtí obměkčí sendadorovo srdce, prosí syna, aby napravil špatné činy sendadora a pak sendador umírá smířen se všemi.

Poznámky:

[1] Ricardo López Jordán - Wikipedia, la enciclopedia libre

Použitá literatura:

Obálky:

http://karelmay.wz.cz/

(Belenor, vytvořeno dne 31. 5. 2008)