Mayovky na Internetu

Old Surehand

Old Surehand (1894-1896)

Rok
Vazba
Poznámky
 
 

Karl-May-Verlag - 14. a 15. svazek, původní prostřední svazek je vydáván jako 19. Kapitän Kaiman, liší se v povídkách - původní vydání obsahovalo příběh Královský poklad, nové vydání místo něj obsahuje příběh Básník (Tyčkař).

1902
Obálka brože druhého vydání u nakladatele J.R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

J.R. Vilímek - Tři svazky, přel. J.K. Landa, il. J. Ulrich. Další vydání v roce 1908.

1927
Zdobená vazba od nakladatele Vojtěcha Šeby.

Vojtěch Šeba - Dva svazky, přel. J. Polanská, il. J. Ulrich, prostřední svazek vydali pod názvem Pirát (1922)

1931
Obálka druhého dílu vydání od nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - Tři svazky - V Llanu Estacadu, U táborových ohňů, V horách skalistých. Přel. J.K. Landa, il. J. Ulrich. Sice třísvazkové, ale z prostředního dílu byly vyřazeny některé povídky.

1971
Přední strana prvního dílu od nakladatelství Albatros. | Il. Zdeněk Burian

Albatros - dva svazky bílé řady, volně přeložil a upravil Vítězslav Kocourek (pod pesud. Václav Hlouček), ilustroval Zd. Burian. Další vydání v roce 1992. Chybí všechny vložené povídky vč. povídek První los a V Mistake Canyonu a další zkráceniny a úpravy.

1984-1985
Vazba prvního dílu od nakladatelství Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - dva svazky, přel. Věra Houbová, il. Gustav Krum. Olympia vydala též svazek Kapitán Kajman (1980). Druhé vydání v roce 1994. Místo Sama Parkera je Ralph Webster, Místo jména Šahko Matto je jméno Matto-šahko, tu a tam něco vynecháno.

2006-2010
Obálka třetího dílu od nakladatelství Návrat. | Il. Miroslav Pospíšil

Návrat - šestisvazkové vydání románu, přel. J.K. Landa, il. M. Pospíšil. Občas přehnané či nejednotné konvertování W na V, nepochopitelně Hamerdull (správně má být Hammerdull).

Román ze severní Ameriky Old Surehand vyprávěný v první osobě Old Shatterhandem se zabývá setkáním s Old Surehandem, zálesákem s tajuplnou minulostí. Skoro nesnesitelně arogantní všeználek Karl s Vinnetouem pomůžou Surehandovi v odhalení jeho záhad. May si neodpustil z dnešního úhlu pohledu rasistickou poznámku na adresu černochů, zmiňuje se o jejich nižší inteligenci ([1], str. 7). Souběžně s hlavní linkou se May zabývá vztahem Karla se zálesákem Fredem Cutterem zvaným Old Wabble - přátelství a úcta se postupně změní v nenávist a nakonec v prosbu o odpuštění hříchů. Prosí zde ústy Old Wabbla May o odpuštění hříchů svých?

May si při psaní románu trochu pomohl začleněním několika kratších vyprávění do těla románu. V prvním svazku hned na začátku vypráví Sam Parker o svém prvním lovu (První los) a poté Josua Hawley o svém omylu (V Mistake Canyonu). Ve druhém svazku, který se prakticky celý odehrává v hostinci, vyprávějí hosté různé příběhy - o Samu Firegunovi (Zajati na moři), o Kanadském Billovi, o spravedlnosti (Smršť) a o indiánském pokladu (Der Königsschatz, tento poslední příběh je výňatek z kolportážního románu Lesní Růženka). Některé situace se příliš očividně opakují, Karl je příliš dokonalý (i přes to, že je v průběhu románu postřelen).

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

V Llanu Estacadu

Karl a Vinnetou si domluvili schůzku, ale Vinnetou nikde - Karl nachází vzkaz, že jede Vinnetou varovat Bloody Foxe, na jehož oázu mají zálusk Komančové. Karl tedy vyrazí k Llanu Estacadu. Cestou se přidá ke skupině zálesáků. Když nocují, objeví se starý kovboj Old Wabble ("starý vrávora" - dle jeho klátivé chůze). Informuje, že Komančové zajali zálesáka Old Surehanda ("jistá ruka", protože je zručný střelec). Wabble a Karl jej osvobodí a zjistí další plány Komančů, které vede Vupa Umugi. Cestou do oázy narazí na Vinnetouova posla. Old Wabble začíná dělat neplechu a neposlouchá Karlovy pokyny. Od posla se Karl dozvídá o oddílu Apačů, kteří na něj čekají, a též o tom, že je černoch Bob z oázy zajat ve vesnici Komančů. Při osvobozování Boba Karl narazí na bláznivou Indiánku Tibo-vete-elen. Vypráví mu o manželi Tibo-takovi a o vavovi Derrickovi.

Při další cestě se dozvídají detaily o plánech Komančů - tři oddíly, první vede Šiba-bigk, druhý Nale-masiuv a třetí Vupa Umugi. První padne do zajetí mladý Šiba-bigk, který zapomněl na přátelství s Karlem (viz román Duch Llana Estacada). Druhý je zajat Nale-masiův oddíl a nakonec i Vupa Umugi. U něj se Karl seznamuje s mladým náčelníkem Apanačkou. Je to syn Tibo-vete-elen. U kaktusového pole se objevuje domnělý generál Douglas s několika Indiány - Čikasavy, které vede jejich náčelník Mba. Karl si všimne podivné reakce generála, když spatří Surehanda. Generál se rychle spřátelí s Wabblem, který se začíná cítit ve společnosti "kazatele" Shatterhanda nesvůj.

Apanačka se spřátelí se Surehandem a ostatními. Když se pak Surehand od Douglase dozví o jakémsi Danu Ettersovi, Apanačka s ním vyráží po poskytnuté stopě. V noci Wabble a generál ukradnou zbraně Karla a Vinnetoua, ale díky Čikasavům jsou dostiženi na Helmersově farmě. Generál je Wabblem spráskán a oba jsou vyhnáni z farmy. Na místě, kde dostal Douglas výprask, Karl nalezne snubní prsten s iniciály E.B.

Ve Skalistých horách

Karl se nachází v Jefferson City. V hostinci matky Thickové naslouchá příběhům dalších hostů. Mezi nimi se nachází detektiv Treskow. Po jednom z vyprávění náladu naruší banda bělochů, vedená rváčem Toby Spencerem. Střetnou se s Karlem, který v obraně Spencerovi prostřelí dlaň a vyžene bandu z hostince. Stihl z nich však získat informaci, že se s generálem chystají do Skalistých hor. Druhého dne Karl navštíví bankéře Wallace, ke kterému jej odkázal Surehand. Dozvídá se, že generál o Ettersovi lhal. V bankovním domě Karl generála zahlédne, ale ten zmizí dřív, než stihne Karl reagovat. Zpátky u matky Thickové Karl nachází Dicka Hammerdulla a Pitta Holberse, kteří byli okradeni - zřejmě generálem. Dick, Pitt, Treskow a Karl se dohodnou a společně vyrazí za čekajícím Vinnetouem a pak po stopě generála.

Na Fennerově farmě se střetnou s Wabblem, který se v noci pokusí Karla zastřelit. Při další cestě Wabbla najdou čekajícího u stromu se zabodnutým oštěpem. Objeví se náčelník Osagů Šahko-matto. Oba zajmou. Osagové chtějí přepadnout několik farem včetně Fennerovy, tak jej varují. Při průzkumu vojska Osagů Karl osvobodí Apanačku. Wabble je propuštěn beze zbraní a koně. Náčelník má být propuštěn později. Karl se od něj dozví pár věcí o Tibo-takovi a Danu Ettersovi. Na Harbourově farmě se pak dozvídají zajímavé informace o indiánském kazateli a jeho sestrách, což vede Karla k dalším myšlenkám o Tibo-vete-elen. Tibo-taka se objeví na farmě a zkusí Karla zastřelit a pak s Tibo-vete prchne. Šahko-matto se mu chce pomstít za minulá příkoří, je osvobozen a putuje dále jako svobodný člen družiny.

Při další cestě se seznámí s Indiánem, který si říká Kolma-puši. V noci jsou napadeni Wabblem a trampy, akorát Kolma-puši chybí. Cestou potkají Tibo-taku a Tibo-vete. V rozčilení prozradí další střípky skládačky, Tibo-vete taktéž odhalí další detaily. Apanačka si chce promluvit s Tibo-vete, ale Wabble mu brání, tak jej Apanačka srazí z koně a Wabble si zlomí ruku. Později pak Kolma-puši pomůže družině na svobodu. Trampům udělí výprask a odjedou.

V horách naleznou Surehanda, kterého mají v moci Utahové. Pokud si má Surehand zachránit život, má skolit čtyři medvědy. Karl a spol. mu pomůžou. Při další cestě nocují u jezera, spatří dva ohně a později v noci zaslechnou hluk boje. Ráno naleznou povražděné trampy. Utahové se spolčili s generálem. Nejbrutálněji dopadl Wabble - Indiáni rozštípli kmen a starého kovboje v něm sevřeli. Wabble v agónii nejprve Karlovi spílá a poté prosí Karla a svou matku o odpuštění. V horách Karl konečně získá dost informací, aby pomohl Old Surehandovi vyřešit záhadu jeho minulosti. Generál je dostižen u Devil's Head, kde při honičce spadne ze skály.

Poznámky:

[1] cit. K. May, Old Surehand II., Návrat, S. 7

Použitá literatura:

Obálky:

http://karelmay.wz.cz/