Mayovky na Internetu

Mayovky vydané v USA pro české přistěhovalce

S přílivem přistěhovalců z východní a jižní Evropy koncem 80. let 19. století přicházejí do USA také Češi. V roce 1900 jich do Spojených států odešlo 3.060 a dalších 29.243 občanů bylo slovenské národnosti. Čeští přistěhovalci vydali v tomtéž roce 44 titulů novin a v přílohách některých deníků vyšla také díla Karla Maye. Poprvé se o těchto vydáních zmínil pozdější nakladatel Jaroslav Moravec v Ročence Karla Maye 1921, avšak neřekl o nich nic konkrétního. Na dotaz H. Steinmetze v roce 1973 odpověděl, že je mu známa pouze kniha Na Tichém oceánu jako příloha časopisu Hlas a kolportážní román Lesní růžička. Existenci obou zmíněných titulů se do dnešního dne nepodařilo bibliograficky prokázat, což ovšem neznamená, že by nikdy nevyšly. Protože však ve Spojených státech amerických neexistuje národní bibliografie, pátrání po hledaných titulech to značně ztěžuje. Prozatím známe tři česko-americká vydání mayovek, která jsou stručně popsána v následující tabulce.

RokDenní hlasatel (Chicago, Illinois)
1903

Po stopě zlého činu

Kompletní šestidílný orientální cyklus vyšel ve dvou svazcích - V poušti (1903) a V roklinách balkánských (1904) - jako příloha česko-amerického deníku Denní hlasatel (Chicago, Illinois). Překlad byl pravděpodobně převzat z Vilímkova vydání. I. svazek měl 398 stran, II. svazek měl 432 stran. Nebylo ilustrováno.
RokDeník Američan (Cleveland, Ohio)
1904

Poklad ve Stříbrném jezeře

Příběh s podtitulem Román z pustin západoamerických vydal knižně deník Američan v překladu J.L. Turnovského, pravděpodobně se tedy jedná o přetisk románu vydaného Aloisem Hynkem v roce 1904. Román měl 619 stran a obsahoval tři celostránkové ilustrace pocházející zřejmě od Věnceslava Černého.
RokHlas (St. Louis)
1925

Mezi otrokáři. Román z džunglí a pustin afrických

Pod titulem se skrývala románová trilogie V zemi Mahdího. Vyšlo v příloze časopisu Hlas v St. Louis (vydavatelem byla katolická Česká literární společnost). Předlohou bylo zřejmě třídílné vydání Hynkovo. Kniha neobsahuje ilustrace a je tištěna na hrubém novinovém papíru. Číslování stránek bylo průběžné - I. svazek má 302 stran, II. svazek má 285 stran (303-587) a III. svazek má 289 stran (588-876).

 

Použitá literatura

  • STEINMETZ, Hans-Dieter. "Es werden hier deutsche Werke massenhaft nachgedruckt" : Zeitgenössische finnische, tschechische und slowenische Karl-May-Übersetzungen in Einwanderer-Verlagen der USA. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1994 [online]. [cit. 10.8. 2008], S. 312-337. Dostupný z: http://karlmay.leo.org/kmg/seklit/JbKMG/1994/312.htm.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 10.08. 2008)