Mayovky na Internetu

Nakladatelství Union Deutsche Verlagsgesellschaft

Wilhelm Spemann a časopis pro mládež Der Gute Kamerad

Velmi významnou osobou, se kterou Karl May spolupracoval, byl nakladatel Wilhelm Spemann (1844-1910). Svůj podnik založil roku 1873 ve Stuttgartu a zaměřil se na vydávání biografií, zeměpisných a národopisných knih, kvalitní beletrie i různých knih o dějinách umění a kultury. Kromě úspěšného časopisu Vom Fels zum Meer (Od skal k moři) vydával od ledna roku 1887 ilustrovaný časopis Der Gute Kamerad (Dobrý kamarád), který se díky kombinaci poučných článků, zábavné literatury a dobrodružných povídek zanedlouho stal jedním z nejoblíbenějších časopisů na německém trhu. Vycházel jednou týdně a určen byl především gymnazistům. S malou přestávkou v letech 1944-1951 byl vydáván až do roku 1968. V časopise Der Gute Kamerad uveřejnil May do roku 1897 celkem osm příběhů: Syn lovce medvědů, Duch Llana Estakada, Kong-kheou, čestné slovo (později Červenomodrý Metuzalém), Karavana otroků, Poklad ve Stříbrném jezeře, Inkův odkaz, Petrolejový princ a Černý mustang.

RokUkázkaČasopis Der Gute Kamerad
1887 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1887 s příběhem Syn lovce medvědů.Třetí číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1887 s příběhem Syn lovce medvědů.

Der Sohn des Bärenjägers (Syn lovce medvědů)

Příběh vycházel od ledna do září 1887 v třiceti devíti číslech nově založeného časopisu pro mládež. Text byl zveřejněn v nezkrácené podobě, tedy téměř tak, jak ho napsal sám Karl May a obsahoval množství perových ilustrací.
1888 Devatenácté číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1888 s příběhem Duch Llana Estakata.Dvacáté číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1888 s příběhem Duch Llana Estakata.

Der Geist der Llano estakata (Duch Llana Estakata)

Příběh vycházel v druhém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od února do září 1888. Zřejmě vinou Spemanna nesl chybný název "Der Geist der Llano estakata". Správně má být "estakado".
1888 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1888 s příběhem Kong-Kheou, čestné slovo.Čtvrté číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1888 s příběhem Kong-Kheou, čestné slovo.

Kong-Kheou, das Ehrenwort (Kong-Kheou, čestné slovo)

Příběh vycházel ve třetím ročníku časopisu Der Gute Kamerad od října 1888 do září 1889. Obsahoval množství perových ilustrací.
1889 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1889 s příběhem Karavana otroků.Třetí číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1889 s příběhem Karavana otroků.

Die Sklavenkarawane (Karavana otroků)

Příběh vycházel ve čtvrtém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od října 1889 do září 1890. Obsahoval množství perových ilustrací.
1890 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1890 s příběhem Poklad ve Stříbrném jezeře. | Il. Ewala Thiel.Devatenáctá strana časopisu Der Gute Kamerad z roku 1890 s příběhem Poklad ve Stříbrném jezeře. | Il. Ewala Thiel.

Der Schatz im Silbersee (Poklad ve Stříbrném jezeře)

Příběh vycházel v pátém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od října 1890 do září 1891. Obsahoval množství zdařilých ilustrací Ewalda Thiela.
1891 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1891 s příběhem Inkův odkaz. | Il. Ewala Thiel.Páté číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1891 s příběhem Inkův odkaz. | Il. Ewala Thiel.

Das Vermächtnis des Inka (Inkův odkaz)

Příběh vycházel v šestém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od října 1891 do září 1892. Obsahoval množství zdařilých ilustrací Ewalda Thiela.
1893 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1893 s příběhem Petrolejový princ. | Il. Oskar Herrfurth.Druhé číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1893 s příběhem Petrolejový princ. | Il. Oskar Herrfurth.

Der Oelprinz (Petrolejový princ)

Příběh vycházel v osmém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od října 1893 do září 1894. Obsahoval množství zdařilých ilustrací Oskara Herrfurtha.
1896 První číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1896 s příběhem Černý mustang. | Il. Oskar Herrfurth.Druhé číslo časopisu Der Gute Kamerad z roku 1896 s příběhem Černý mustang. | Il. Oskar Herrfurth.

Der schwarze Mustang (Černý mustang)

Příběh vycházel v jedenáctém ročníku časopisu Der Gute Kamerad od září 1896 do března 1897. Obsahoval množství zdařilých ilustrací Oskara Herrfurtha.

Protože romány zaznamenaly u mládeže nevídaný ohlas, Spemann se rozhodl vydat je také knižně v nově založeném nakladatelství Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Společnost vznikla roku 1890 spojením Spemannova nakladatelství a dvou stuttgartských nakladatelských podniků - Gebrüder Kröner a Hermann Schönleins Nachf. Sídlila ve Stuttgartu a další pobočky se nacházely v Berlíně a Lipsku. V nakladatelství vycházela především krásná a dobrodružná literatura, dále knihy o historii, umění, fotografii, pedagogice, sportu, přírodních vědách, knihy zeměpisné a národopisné a nadále i časopis Der Gute Kamerad.

Prvá vydání výše zmíněných románů vyšla v Unionu v letech 1890-1899. První svazek s nadtitulem Hrdinové Divokého západu obsahoval příběhy Syn lovce medvědů a Duch Llana Estakada (1890), následoval Červenomodrý Metuzalém (1892), Karavana otroků (1893), Poklad ve Stříbrném jezeře (1894), Inkův odkaz (1895) a Petrolejový princ (1897). Všechny knihy byly doplněny 16 celostránkovými ilustracemi. Syna lovce medvědů ilustroval Konrad Weigand (1842-1897), romány Červenomodrý Metuzalém a Petrolejový princ Oskar Herrfurth (1862-1934), Karavanu otroků Gustav Adolf Closs (1864-1938), Poklad ve Stříbrném jezeře a Inkův odkaz Ewald Thiel (1855-?). Všechny romány vyšly samozřejmě v několika vydáních. Černý mustang byl vydáván odděleně v edici "Kamerad-Bibliothek". Červené svazky Unionu patří dnes k vysoce ceněným sběratelským kouskům.

RokUkázkaUnion Deutsche Verlagsgesellschaft
1890 Páté vydání knihy Syn lovce medvědů z roku 1904. | Il. Konrad Weigand.Titulní list pátého vydání knihy Syn lovce medvědů z roku 1904.
Ilustrace k pátému vydání knihy Syn lovce medvědů z roku 1904. | Il. Konrad Weigand.Ilustrace k pátému vydání knihy Syn lovce medvědů z roku 1904. | Il. Konrad Weigand.

Der Sohn des Bärenjägers (Syn lovce medvědů)

Sborník s nadtitulem "Die Helden des Westens" obsahoval příběhy Der Sohn des Bärenjägers a Der Geist des Llano estakado. Knižní vydání bylo oproti vydání z časopisu Der Gute Kamerad lehce zkráceno a přepracováno. Nelze s jistotou říci, zda tyto změny provedl nakladatel Spemann či sám Karl May.

Knihu ilustroval Konrad Weigand, obsahovala 16 celostránkových ilustrací a měla 448 stran. U 4. vydání (1900) byla změněna úprava knižních desek - původní perokresba na červeném pozadí byla nahrazena barevným obrázkem se stejným motivem. Další nový motiv se začal na deskách objevovat se 7. vydáním (1910).

1892 Čtvrté vydání knihy Červenomodrý Methusalem z roku 1904. | Il. Oskar Herrfurth.Frontispis čtvrtého vydání knihy Červenomodrý Methusalem z roku 1904. | Il. Oskar Herrfurth.

Der blaurote Methusalem (Červenomodrý Methusalem)

Román s původním názvem Kong-Kheou, das Ehrenwort ilustroval Oskar Herrfurth. Kniha obsahovala 16 celostránkových ilustrací a měla 546 stran. S pátým vydáním se mění výzdoba knižních desek.
1893 První vydání knihy Karavana otroků z roku 1893. | Il. Adolf Closs.Čtvrté vydání knihy Karavana otroků z roku 1905. | Il. H. Eichrodt.

Die Sklavenkarawane (Karavana otroků)

Kniha vyšla s šestnácti celostránkovými ilustracemi Adolfa Closse a měla 493 stran. U této knihy existují dvě varianty knižních desek - první vydání zdobí perokresba na červeném podkladu, od čtvrtého vydání (1905) se na červených deskách objevoval barevný obrázek od H. Eichrodta.
1894 Šesté vydání knihy Poklad ve Stříbrném jezeře z roku 1907. | Il. Ewald Thiel.Ilustrace z knihy Poklad ve Stříbrném jezeře z roku 1907. | Il. Ewald Thiel.

Der Schatz im Silbersee (Poklad ve Stříbrném jezeře)

Kniha vyšla s šestnácti celostránkovými ilustracemi Ewalda Thiela a měla 521 stran. U této knihy existují dvě varianty knižních desek - první vydání zdobí perokresba s motivem Indiána na červeném podkladu, od šestého vydání (1907) se na červených deskách objevoval barevný obrázek Winnetoua.
1895 Čtvrté vydání knihy Inkův odkaz z roku 1905. | Il. Ewald Thiel.Ilustrace z knihy Inkův odkaz z roku 1905. | Il. Ewald Thiel.

Das Vermächtnis des Inka (Inkův odkaz)

Kniha vyšla s šestnácti celostránkovými ilustracemi Ewalda Thiela a měla 547 stran. Knižní vydání bylo oproti vydání z časopisu Der Gute Kamerad lehce zkráceno a přepracováno. Nelze s jistotou říci, zda tyto změny provedl nakladatel Spemann či sám Karl May.
1897 Páté vydání knihy Petrolejový princ z roku 1909. | Il. Oskar Herrfurth.Ilustrace z knihy Petrolejový princ z roku 1909. | Il. Oskar Herrfurth.

Der Oelprinz (Petrolejový princ)

Kniha vyšla s šestnácti celostránkovými ilustracemi Oskara Herrfurtha a měla 559 stran. Knižní vydání bylo oproti časopiseckému vydání lehce zkráceno a přepracováno, opět nevíme, zda Spemannem či Karlem Mayem. Se čtvrtým vydáním (1905) se mění nějen obrázek na deskách, nýbrž i pravopis "Der Ölprinz".
1899 První vydání knihy Černý mustang z roku 1909. | Il. Oskar Herrfurth.Titulní list knihy Černý mustang z roku 1907.

Der schwarze Mustang (Černý mustang)

Příběh vyšel odděleně jako první svazek edice "Kamerad-Bibliothek". Kniha maloosmerkového formátu je vyzdobena 27 ilustracemi Oskara Herrfurtha a měla 344 stran. Knižní vydání bylo oproti časopiseckému vydání lehce zkráceno a přepracováno, opět nevíme, zda Spemannem či Karlem Mayem.

 

Použitá literatura:

 • Abenteuerliteratur für Jugendliche : Karl May [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://www.abenteuerroman.info/tafeln/autor/may.htm
 • Der Sohn des Bärenjägers [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/baerenj/reprint/zeitung/013.gif
 • Der Sohn des Bärenjägers [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/baerenj/reprint/zeitung/020.gif
 • Der Geist des Llano estakado [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/baerenj/reprint/zeitung/142.gif
 • Der Geist des Llano estakado [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/baerenj/reprint/zeitung/146.gif
 • Kong-Kheou, das Ehrenwort [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/kongkheo/reprint/zeitung/041.gif
 • Kong-Kheou, das Ehrenwort [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/kongkheo/reprint/zeitung/055.gif
 • Die Sklavenkarawane [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/sklavenk/reprint/zeitung/016.gif
 • Die Sklavenkarawane [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/sklavenk/reprint/zeitung/025.gif
 • Der Schatz im Silbersee [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/silbers/reprint/zeitung/009.gif
 • Der Schatz im Silbersee [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/silbers/reprint/zeitung/019.gif
 • Das Vermächtnis des Inka [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/inka/reprint/zeitung/011.gif
 • Das Vermächtnis des Inka [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/inka/reprint/zeitung/031.gif
 • Der Oelprinz [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/oelprinz/reprint/zeitung/013.gif
 • Der Oelprinz [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/oelprinz/reprint/zeitung/019.gif
 • Der schwarze Mustang [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/jugend/mustang/reprint/zeitung/bilder/013.gif
 • Der schwarze Mustang [online]. [cit. 13.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may-gesellschaft.de/primlit/jugend/mustang/reprint/zeitung/bilder/017.gif
 • KROUPOVÁ, Michaela. Karl May : jeho život a dílo. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Barbora Koneszová. Opava, 2008. 76 s. , 15 s. příl. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.
 • PLETICHA, Heinrich, et al. Karl May : Leben, Werk, Wirkung : ein Handbuch. Stuttgart : Verlagshaus, 1996. 376 s.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 13.8. 2008)