Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Alí - postava z románu Karavana otroků. Celým jménem hádží Alí ben hádží Ísa el Farési ibn hádží Otajba Abú 'l Ašer ben hádží Marrán Omar el Grandesí Hafíd Jákúb Abdalláh el Sandžakí, v německém originále Hadschi Ali Ben Hadschi Ishak al Faresi Ibn Hadschi Otaiba Abu 'l Ascher Ben Hadschi Marwan Omar el Gandesi Hafid Jacub Abd'allah el Sandschaki, byl nazýván také Otec smíchu (Abú dich, Vater des Gelächters). Cestoval společně se svým přítelem Istvánem Uszkarem jako obchodník, dříve byl vojákem. "Byl stižen zvláštní nemocí, patrně posunčinou, protože se jeho tvář téměř v pravidelných přestávkách, ale zvláště při jakémkoliv duševním pohnutí svrašťovala k divným úšklebům a pitvorné křeči. Tato křeč nejevila nikdy vážný, spíše však takový posunek, jakoby se Alí s dlouhým jménem všemu na světě pouze vysmíval." ([1] s. 42). S Uszkarem se neustále pouštěl do slovník potyček. Tvrdil, že zná miliony zemí a vesnic, zatímco Uszkar se neustále chlubil svými znalostmi latiny. Vznikaly tak humorné hádky. V poušti nedaleko Fašody se seznámili s Emilem Schwarzem a pomohli mu usmrtit lva. Společně se pak účastnili bojů proti Abú el Mótovi a Abd el Mótovi. Aby se Alí nemusel po skončení dobrodružství odloučit od svých přátel, odjel do Německa, kde žil společně s bratry Schwarzovými, Pfotenhauerem a Uszkarem.

Příběhy: Karavana otroků

Alí efendi Abú 'l Chumsumíja - postava z románu Karavana otroků a V zemi Mahdího. V německém originále Ali Effendi Abu Hamsah Miah, což znamená Otec pěti set (Vater der Fünfhundert). Fašodský mudír, nástupce Alího efendiho el Kurdí. Otrokáře trestal pěti sty ranami bičem na chodidla, což mnozí odsouzenci nepřežili.

Příběhy: Karavana otroků, V zemi mahdího I-III
[1] May, Karel. Karavana otroků I. Brno: Návrat, 1996.