Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Krüger bej - postava z románů Satan a Jidáš, Krumir a Německá srdce, němečtí hrdinové. Zároveň historicky doložená osobnost (Johann Gottlieb Krüger). V německém originále psán jako Krüger Bei, titulován také jako Pán zástupů. Plukovník tělesné stráže tuniského vladaře Mohameda es Sadoka. Výtečný voják a spravedlivý úředník. V kolportážním románu Německá srdce, němečtí hrdinové osvobodil ze zajetí dívku Hiluju. V Satanu a Jidášovi ho Kara ben Nemsí popisuje následovně: "Pochází odněkud z Branibor a vyučil se sládkem. Odebral se na zkušenou, dorazil do Francie, dal se zde naverbovat do cizinecké legie, z Alžíru však dezertoval, upláchl přes hranice do Tunisu a zde upadl do otroctví. Pro svou obratnost a sílu byl později zařazen do vojska, rychle chápal, postupoval, (...) stal se důstojníkem a dotáhl to až na plukovníka." ([1], s. 63) Ačkoliv se přiklonil k islámu, v nitru zůstal křesťanem. Pletl si citáty z bible s výroky koránu, ale mistrovským kusem byla jeho němčina. Mluvil braniborským nářečím, spisovnou němčinu se nikdy nenaučil a za dlouhého pobytu v cizině svou mateřštinu téměř zapomněl. Arabsky však mluvil docela dobře. Byl nadřízeným a zároveň přítelem Kalafa ben Urika (Thomase Meltona), který ho však zradil. Do děje příběhu nijak výrazně nezasahoval, stál po boku Kary ben Nemsího.

Příběhy: Německá srdce, němečtí hrdinové, Satan a Jidáš I-III, Krumir

Kulhavý Frank - viz Hobble Frank

Příběhy: Syn lovce medvědů, Duch Llana Estacada, Poklad ve Stříbrném jezeře, Petrolejový princ, Černý mustang
[1] May, Karel. Satan a Jidáš III. Brno: Návrat, 1995.