Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Melton, Harry - postava z románu Satan a Jidáš. Zločinec, přívrženec mormonů. Bratr Thomase Meltona, strýc Jonathana Meltona. Nazýván také jako seňor Enrico nebo Hudson. "Jeho dobře urostlá postava byla zahalena velmi pěkným a pečlivě spořádaným oděvem. Jeho tvář byla hladce oholena - ale jaká že to byla tvář! Jakmile jsem na ni pohlédl, připadly mě na mysl známé podoby rysů, které uměla obratná tužka geniálního Gustava Doréa propůjčovat ďáblům. (...) Měl něco přes čtyřicet let. Jeho vysoké a široké čelo obklopovaly husté černé kadeře, které mu z temena spadaly téměř na plece. Veliké tmavé oči měly mandlovitý výkroj, který příroda uštědřuje pouze kráskám Orientu, jeho nos byl zlehka vypuklý a nepříliš hrotnatý, vcelku jemně orličí; zlehka se zachvívající růžové dírky daly soudit na vznětlivý, pevný temperament. Jeho ústa se rovnala ženským ústům, i když nebyla tak žensky souměrná a ladná; poněkud svislé koutky prozrazovaly pevnost a energii. Bradu měl mormon jemnou, ostře hraněnou, jaká je vidět u lidí, jejichž duch je nachýlen ke zvířecím pudům, ale umí je obratně ovládat, takže je divák netuší. (...) Spojení jednotlivých krásných součástí do celku, jemuž chyběl jakýkoliv soulad, u mne vyvolávalo pocit nelibosti - dokonce ošklivosti." ([1], s. 23) Harry Melton najal v Kobylíně dělníky pro Timotea Pruchilla z haciendy del Arroyo. Tutéž haciendu pak nechal přepadnout Yumy, aby ji mohl levně odkoupit. Šlo mu hlavně o přilehlé rtuťové doly Almaden Alto, ve kterých měli přistěhovalci pracovat jako zajatci. Po nepodařeném útoku na Old Shatterhanda, při kterém utrpěl zranění rukou, byl opatrován Juditou, kterou nejprve oklamal a později zavřel k ostatním do Almaden Alto. Byl zabit svým bratrem Thomasem Meltonem, když se na útěku před Vinnetouem, Old Shatterhandem a Bothwellem pohádali o posledního koně. Věk Harryho Meltona je udáván různě: v Deutscher Hausschatzu má asi 30 let, ve Fehsenfeldově svazku GR 20 je stár asi 40 let, ve svazku GR 22 mu táhne na šedesát.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Melton, Jonathan - postava z románu Satan a Jidáš. Syn Thomase Meltona a synovec Harryho Meltona. Byl náramně podobný Smallu Hunterovi, kterému jeho nemocný otec odkázal veliké dědictví. Melton se vetřel do jeho přízně a doprovázel ho na cestě po Orientu. V Tunisu se Jonathan setkal se svým otcem Thomasem, který pravého Huntera zavraždil. Jonathan i Thomas padli do zajetí Kary ben Nemsího, ale podařilo se jim utéct do New Orleansu. Tam se Jonathan vydával za Smalla Huntera a lstí si vyžádal na právníkovi Murphym dědictví. Zamiloval se do Judity Silbersteinové a přiměl ji, aby s ním utekla. Společně se ukryli v Juditině letohrádku (pueblu), ale byli vypátráni a posléze zajati Old Shatterhandem, Vinnetouem a Bothwellem. Jonathan byl odsouzen na mnoho let do vězení, brzy tam však zemřel.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Melton, Thomas - postava z románu Satan a Jidáš. Otec Jonathana Meltona, bratr Harryho Meltona. Pověstný podvodník při karbanu, zločinec a vrah. Ve tvrzi Uintah zastřelil důstojníka a dva vojáky. Old Shatterhand ho pronásledoval až do tvrze Edward, kde ho zadržel a vydal úřadům. Melton však uprchnul do Tunisu, kde se stal pod jménem Kalaf ben Urik kapitánem tuniské armády. Požíval zvláštní přízně plukovníka Krüger beje, ale během povstání valad Ajárů ho zradil. Po vraždě pravého Smalla Huntera byl zajat Karou ben Nemsím, ale podařilo se mu i s Jonathanem utéct do New Orleansu. Na útěku před Old Shatterhandem, Vinnetouem a Bothwellem zavraždil svého bratra Harryho. Byl zajat v Juditině letohrádku, později spáchal sebevraždu.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Mesúf - postava z románu Karavana otroků. Vlastním jménem Mesúf ibn Barak el Kásí el Kenademi, v německém originále Mesuf Ben Barak el Kasi el Kenademi, nebo také Mesúf et tmeni savábí ilidžr, v německém originále Mesuf et Tmeni Sawabi-Ilidschr, což znamená Mesúf o osmi prstech na nohou. Asi šestnáctiletý syn emíra Baraka el Kásího z Kenademu, nejchytřejší chlapec z celého kmene. Když byly Mesúfovi tři roky, unesl ho Abd el Mót (užíval tehdy jména Ebrid ben Lafsa), aby se emírovi, svému úhlavnímu nepříteli, pomstil. Chlapce prodal kmeni lidojedů, čímž ho odsoudil k jisté smrti. Náčelníkova manželka si však chlapce zamilovala a tajně s ním uprchla. Po mnoha dnech putování ulehla a již nevstala, zemřela vyčerpáním a hladem. Mesúfa našli kanibalové z oblasti horního toku řeky Kongo. Jeden potulný imám se dozvěděl, že Mesúf je odsouzen k sežrání, chlapce vykoupil a přijal za svého syna. Když bylo mladíkovi dvanáct let, imám náhle zemřel. Několik měsíců pobýval v zeríbě Hasaba Murata, poté se usídlil u Ňamňamů a uzavřel přátelství se Synem věrnosti (Ibn ak Vafá), jemuž se svěřil se svým osudem. Pod jménem Ibn es Sirr (Syn tajemství) nebo též Abd es Sirr (Služebník tajemství) se snažil nalézt své rodiče, na jejichž jméno si nemohl vzpomenout a chtěl se také pomstít svému únosci Abd el Mótovi, což se mu díky pomoci Emila a Josefa Schwarze nakonec podařilo.

Příběhy: Karavana otroků
[1] May, Karel. Satan a Jidáš I. Brno: Návrat, 1995.