Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Player - postava z románu Satan a Jidáš. Mormon, spojenec Thomase Meltona, později komplic Harryho Meltona. Lupič a falešný hráč. Old Shatterhandovi prozradil poměry v Almaden Alto, litoval svých činů a chtěl začít nový život. To mu také Old Shatterhand umožnil.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Porter - postava z románu Duch Llana Estacada. Yankee dlouhé, vyzáblé postavy s úzkou hrudí a ostrými rysy obličeje. Rozcuchané, rousnaté vlasy a vousy postrádaly už dlouhý čas veškerou péči a oděv byl tak sešlý, že by jej každý záplatář prohlásil za neschopný opravy. Spolu s Ben New Moonem, Blountem a Falserem se chtěl vydat přes Llano Estacado. Jejich průvodci měli být původně zrádní bratři Cortejové, ale Vinnetou včas zloduchy odhalil. Poté se Porter a jeho přátelé připojili k Vinnetouovi a bojovali proti Supům.

Příběhy: Duch Llana Estacada

Potter - postava z románu Satan a Jidáš. Mladý Yankee, společník Konrada Wernera v San Franciscu. Svými spekulacemi ho dovedl až na pokraj bankrotu.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Pruchillo, Timoteo - postava z románu Satan a Jidáš. Majitel haciendy del Arroyo a rtuťových dolů Almaden Alto. Dříve byl jedním z nejbohatších mužů provincie, ale po několika politických povstáních a nájezdech Indiánů utrpěl značné ztráty. "Jeho oděv byl zhotoven z tmavé sametové látky a na veškerých švech vyzdoben zlatými lemovkami a šňůrami. Jeho opasek byl sestrojen z těžkých stříbrných kroužků a za ním trčely dvě mexické pistole a nůž; rukojeti byly vesměs drahou a vzácnou prací. Širák (...) byl zhotoven z nejjemnějších listů carludovica palmata, uměle spletených a měl zajisté cenu nejméně dvou set pesos. Hacienderovy boty byly zdobeny stříbrnými ostruhami, jejichž kolečka byla vysekána ze severoamerických zlatých dvacetidolarů." ([1], s. 91) Pruchillo byl tělesně hezký, duševně však praobyčejný člověk, nevděčný a domýšlivý. Nechal se oklamat Meltonem a po nájezdu Yumů mu lacině prodal svou haciendu i s evropskými dělníky.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III
[1] May, Karel. Satan a Jidáš I. Brno: Návrat, 1995.