Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Sanna - postava z románů Duch Llana Estacada a Old Surehand. Černá služebná Bloody-Foxe, matka černocha Boba. Kdysi byla otrokyní v Tennessee. Její pán pak malého Boba prodal a jí zůstala jako vzpomínka pouze fotografie. Na konci příběhu Duch Llana Estacada se se svým milovaným Bobem opět setkala.

Příběhy: Duch Llana Estacada, Old Surehand I-III

Schwarz, Emil - postava z románu Karavana otroků. Německý doktor, přírodovědec a badatel, přezdívaný Abú 'l arba ijún, což znamená Otec čtyř očí (Vater der vier Augen). Studoval v Lipsku, tři roky působil jako univerzitní profesor. Do Súdánu přijel studovat faunu a flóru. Připojil se ke karavaně Homrů, která ho měla doprovodit do Fašody. "Tvář tohoto muže neměla ostré beduínské rysy a také jí chyběl lesk pronikavého zraku, který je vlastní všem Arabům. (...) Byl vysokého a silného vzrůstu, širokých ramen jako pěkně urostlý evropský kyrysník, jeho hlava se honosila plavými kadeřemi a hustým světlým plnovousem, na bradě poněkud hrotnatě přistřiženým. (...) Byl oděn stejně jako jeho beduínští průvodci do světlého burnusu, jehož kapuci měl staženou přes hlavu. Když ale sedl na velblouda a rozevřel zepředu burnus, bylo vidět jeho vysoké, nepromokavé boty, což byl ovšem v těchto krajinách nevšední zjev. Z opasku mu vyčnívaly pažby dvou revolverů a handžáru a na sedle mu visely dvě pušky, lehčí ke střelbě ptactva, těžší k zabíjení větších zvířat - obě k nabíjení zezadu. Na očích měl brýle." ([1] s. 9) Emil byl sečtělý a zcestovalý muž, mimo jiné byl i v Severní Americe, kde se u Old Shatterhanda naučil plížení. Uměl velmi dobře střílet - společně s Istvánem Uszkarem a hádžím Alí usmrtil lva a ubránil se útoku zrádných Homrů. S pomocí fašodského mudíra zorganizoval hon na lovce otroků okolo Abú el Móta.

Příběhy: Karavana otroků

Schwarz, Josef - postava z románu Karavana otroků. Německý badatel a cestovatel, bratr Emila Schwarze. "Byl oblečen do arabského háiku s kapucí a na nohou měl vysoké boty - přesně tak, jak se oblékal doktor Emil Schwarz. Honosil se také dost vysokou a silnou postavou, mocnými rameny a jejich tváře si byly navzájem zcela podobné." ([1] s. 171) Přes Zanzibar přicestoval na území Ňamňamů, kde očekával svého bratra cestujícího do Fašody. V ústrety mu jako průvodce poslal Syna věrnosti, když se však dověděl o plánovaném útoku otrokářů na osadu Ombula, opustil smluvené místo setkání a společně s novým přítelem Lovcem slonů odjel varovat černochy před přepadením. Plán ovšem nevyšel, přátelé byli zajati Abd el Mótem a museli přihlížet hrůznému vraždění. Bratři se setkávají až na konci vyprávění, kdy jsou Josef a Lovec slonů zachráněni Emilovou družinou.

Příběhy: Karavana otroků
[1] May, Karel. Karavana otroků I. Brno: Návrat, 1996.