Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Uszkar, István - postava z románu Karavana otroků. Vlastním jménem Štěpán Pudl, v německém originále Stephan Pudel. Slovák pocházející z vesnice Nagy-Mihaly u Ungvaru byl "malý, statný, neštovicemi znetvořený chlapík, jehož knír se skládal z několika málo chlupů. Na sobě měl kalhoty - jinak nic, ale zato byla na jeho hřbetě řemenem připevněna ohromná puška. O pokrývku hlavy měl málo starostí, husté, tmavé vlasy mu splývaly přes čelo i šíji, připomínaje prostý účes našich vlasatých dráteníků." ([1] s.32) Díky svému zevnějšku byl nazýván Ibn el džidrí, v německém originále Ibn el Dschidri, což znamenalo Syn neštovic (Sohn der Blattern), nebo také Abú Hedášar ša´r, v německém originále Abu el Hadascht Scharin, což znamenalo Otec jedenácti vousů (Vater der elf Haare). V průběhu vyprávění značně vylepšil svůj zevnějšek: "měl modré nohavice, které mu však sahaly pouze po kolena - pak velmi starý, červený anglický vojenský kabát, na jehož rukávech se třpytily mohutné francouzské bavlněné náramky. Na hlavě mu seděl turecký turban, z něhož vlála četná dlouhá péra. Pod rozepjatým kabátcem bylo vidět, že ten muž nenosil ani vestu, ani košili. Kolem boků měl kožený opasek, za nímž trčely dvě bambitky a kindžál, a viselo z něho několik váčků naplněných různými drobnostmi. V ruce držel starou těžkou ručnici, jejíž hlaveň byla strašlivě rozšířena na způsob staré hákovnice." ([2] s.15) Jeden rok sloužil Uszkar u dělostřelectva, poté byl ve službách badatele Matthiase Wagnera, s nímž procestoval kus světa. Po Wagnerově smrti se stal súdánským obchodníkem. Zde se seznámil s Emilem Schwarzem, jemuž pomáhal skolit lva a bojovat proti bandě otrokářů okolo Abú el Móta. Kvůli své příšerné němčině a pletení si cizích slov se často se dostával do křížku s Pfotenhauerem. Také s přítelem Alím se neustále hádal o to, který z nich je učenější. Po skončení dobrodružství se odstěhoval k bratrům Schwarzovým do Německa a pracoval na rukopisu k tématu "Proč mají ptáci peří".

Příběhy: Karavana otroků
[1] May, Karel. Karavana otroků I. Brno: Návrat, 1996.
[2] May, Karel. Karavana otroků II. Brno: Návrat, 1996.