Mayovky na Internetu

Hádží Halef Omar

Hádží Halef, plným jménem Hádží Halef Omar ben hádží Abú'l Abbás ibn hádží Dávúd al Gossarah, pochází ze západní Sahary, kde se setkal s Karou ben Nemsím (Pouští), skutečným hádžím se stal až poté, co s Karou ben Nemsím dorazili poprvé do Mekky. Cestou se seznámí s Hanneh, dcerou Meleka, šejka Ateibů, a s tou se později ožení. Když se vrátí z cest po Kurdistánu a Balkáně, narodí se mu syn Kara ben Halef. Ukazuje se, že je Halef pod pantoflem, Hanneh je dle jeho slov nejchytřejší, nejkrásnější a nejlepší ženou světa. Ale na výpravy s Karou ben Nemsím jej pouští.

Halef se poukoušel vytrvale přivést Karu ben Nemsího k islámu, ale spíš on se stal nakonec křesťanem. Vyznačuje se horkokrevností, velkou výřečností, odvahou a oddaností svému sidi Karovi ben Nemsímu. Je nízkého vzrůstu a jeho knírek se skládá z několika málo vousů, pročež je občas terčem posměchu protivníků.

Poté, co kvůli selhání Ahmada el Gandúra padl Ríh, se stal šejkem Haddádů Melek a po něm Halef.

Podruhé byli Halef, Kara ben Nemsí a ostatní v Mekce, když už bylo Karovi ben Halef kolem dvaceti let (Na věčnosti).

Příběhy

V říši stříbrného lva I-IV - Im Reiche des silbernen Löwen I-IV. 1897-1903.
Na věčnosti - Am Jenseits. 1899. Druhý díl In Mekka napsal F. Kandolf, 1923.
Ardistan a Džinistan I-II - Ardistan und Dschinnistan I-II. 1907-1909. Pův. Mir von Dschinnistan.