Mayovky na Internetu

Stezka Karla Maye

Karl-May-Wanderweg

Chce-li milovník Karla Maye navštívit místa, kde se na svých koních projížděli náčelník Apačů Vinnetou a jeho bílý bratr Old Shatterhand, musí se rozjet až do dalekého Chorvatska. Zatouží-li však nasát atmosféru míst, kde žil a tvořil duchovní otec slavných pokrevních bratrů, stačí vyjet jen malý kousek za hranice naší republiky, do Saska.

Pamětní tabulka na budově kantorátu. | Foto: Jan Policer.Plán Stezky Karla Maye. | Foto z knihy: Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal. Sächsische Museen, Band 20.Plán Stezky Karla Maye. | Foto z knihy: Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal. Sächsische Museen, Band 20.Plán Stezky Karla Maye. | Foto z knihy: Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal. Sächsische Museen, Band 20.

Stejně jako každý rok i v roce 2008 jsem se vydal s rodinou na prázdninový okruh Saskem za Karlem Mayem. Naším prvním cílem bylo spisovatelovo rodné město: Hohenstein-Ernstthal. Vyjeli jsme z České Lípy přes Děčín na dálnici D8. Minuli jsme Pirnu, Drážďany a Chemnitz. Za Chemnitz jsme sjeli z dálnice a po okresní silnici dojeli do Hohenstein-Ernstthalu.

Rozhodli jsme se vydat na oficiální stezku Karla Maye, která prochází celým městem a připomíná místa, vztahující se k Mayovu životu. Počasí nám bohužel nepřálo. Začalo nejprve drobně a potom i hustě pršet. Museli jsme se vzdát procházky a pokusit se vše objet autem. To ovšem není v městečku, kde je snad každá druhá ulice jednosměrná a každá třetí slepá, jednoduchá věc. Z třiceti zastavení Stezky Karla Maye jsme si několik míst nestačili prohlédnout. Neviděli jsme budovu soudu, hřbitov, kde jsou pohřbeni Mayovi rodiče a především jeskyni, kde se May ukrýval v době svého loupeživého mládí. K jeskyni jsme se dostali autem z Hohenstein-Ernstthalu směr Erfurt. Podjeli jsme dálnici a přijeli na parkoviště kempu Oberwald. Odtud vede turistická značka až k jeskyni. Podle směrovky je to asi 2,5 km. Bohužel cesta lesem za vydatného deště a poměrně studeného větru nás z auta nevylákala. V následujícím článku se vám pokusím přiblížit jednotlivá místa a domy, nacházející se na Stezce Karla Maye. Většina budov je označena pamětními cedulkami. Na některých domech však chybí. Předpokládám, že nedošlo k dohodě s majiteli.

FotoStezka Karla Maye
Nádraží Hohenstein-Ernstthal.

(1) Nádraží Hohenstein-Ernstthal (Bahnhof Hohenstein-Ernstthal)

Jako dítě byl Karl May svědkem výstavby železniční tratě Chemnitz-Zwickau a dne 15. listopadu 1858 se zúčastnil i jejího slavnostního otevření. V letech 1860-1887 sídlil v nádražní budově poštovní úřad, odkud May často posílal nakladatelům své rukopisy. Text na pamětní desce: Die Eisenbahnlinie Chemnitz-Zwickau wurde von 1855 bis 1858 gebaut. Karl Mays Reisen nahmen von hier bis 1883 oft ihren Ausgang (Železniční trať Chemnitz-Zwickau byla postavena v letech 1855-1858. Do roku 1883 odtud Karl May často vyjížděl na své cesty).
Červený mlýn (Rote Mühle) okolo roku 1900.

(2) Červený mlýn (Rote Mühle)

Karl May ve své autobiografii Mein Leben und Streben píše, že do mlýna chodil škemrat o několik hrstí moučného prachu a plev, aby z toho udělal něco, co by se podobalo jídlu. Mlynářova dcera Anna Uhlig patřila v 70. letech 19. století k okruhu Mayových přátel. Vzpomínky Karla Maye na mlýn se odrážejí např. v kolportážním románu Ztracený syn. Budova je dnes ve velmi žalostném stavu a prochází rekonstrukcí.
Kámen Karla Maye (Karl-May-Stein). | Foto: Jan Policer.

(3) Kámen Karla Maye (Karl-May-Stein)

Nachází se na rohu Lungwitzer Straße / Karl-May-Straße. Byl postaven v roce 1942 při příležitosti 100. výročí narození Karla Maye a měl zdobit plánovaný Park Karla Maye (ten ale nebyl nikdy realizován).
Budova soudu v Hohenstein-Ernstthalu (Gerichtsamt Hohenstein-Ernstthal). | Foto: Jan Policer.

(4) Budova soudu v Hohenstein-Ernstthalu (Königles Gerichtsamt)

Soud se nachází v ulici Lungwitzer Straße 39. Dne 2. července 1869 zde Karl May strávil několik hodin poté, co byl zatčen za sérii drobných podvůdků a krádeží. Odtud byl následně dopraven k soudní vazbě do Mittweidy. V září 1879 si v budově soudu odpykal svůj poslední třítýdenní trest.
Domek, kde se scházeli členové spolku Lyra (Vereinslokal des Gesangsverein Lyra).

(5) Domek, kde se scházeli členové spolku Lyra (Vereinslokal des Gesangsverein Lyra)

Lokál, v němž se scházeli členové spolku Lyra, se nachází na ulici Karl-May-Straße 38 (dříve Niedergasse 119, Bahnstraße 19). Text na pamětní desce: In diesem Haus befand sich das ehemalige Lokal des Gesangsvereins "Lyra", den Karl May 1863/1864 geleitet hat (V tomto domě se nacházel lokál pěveckého spolku Lyra, který Karl May vedl v letech 1863/1864).
Rodný dům Karla Maye. | Foto: Jan Policer.

(6) Rodný dům Karla Maye (Karl-May-Haus)

Dům se nachází v ulici Karl-May-Straße 54 (dříve Niedergasse 111/122, Bahnstraße 3/6). V roce 1929 byla odhalena pamětní deska, nesoucí nápis: In diesem Haus wurde Karl May am 25. Februar 1842 als Sohn armer Webersleute geboren (V tomto domě se dne 25. února 1842 narodil Karl May jako syn chudých tkalců).
Ernstthalský dům cechu tkalcovského (Ernstthaler Webermeisterhaus). | Foto: Jan Policer.

(7) Ernstthalský dům cechu tkalcovského (Ernstthaler Webermeisterhaus)

Budova sídlí na ulici Marktstraße 1. Cechu tkalcovskému patřila od roku 1737, o sto let později začala být využívána jako škola. Také Karl May zde strávil svá první školní léta. Dne 16. července 1898 budova zcela vyhořela. V nově postaveném domě bydlela v letech 1919-1945 Mayova sestra Karoline Wilhelmine Selbmann.
Dům tkalcovského mistra Carla Augusta Knoblocha (Haus des Webermeisters Carl August Knobloch). | Foto: Jan Policer.

(8) Dům tkalcovského mistra Knoblocha (Haus des Webermeisters Carl August Knobloch)

Dům sídlí na ulici Neumarkt 16 (dříve Markt 183). Rodina Mayova zde bydlela v nájmu od roku 1845. Budovu zničil rozsáhlý požár dne 16. července 1898.
Hostinec Stadt Glauchau (Gasthaus Stadt Glauchau). | Foto: Jan Policer.

(9) Hostinec "Stadt Glauchau" (Gasthaus "Stadt Glauchau")

Hostinec se nacházel na ulici Neumarkt 17 (dříve Markt 184). Na pamětní desce je napsán text: Früher stand hier das alte Gasthaus "Stadt Glauchau", wo die May's nach Kartoffelschalen bettelten, um eine Hungersuppe daraus zu kochen (Dříve tady stál starý hostinec "Stadt Glauchau", kde Mayovi prosili o bramborové slupky, z nichž vařili jakousi hladovou polévku). Budovu zničil rozsáhlý požár dne 16. července 1898.
Dům tkalcovského mistra Selbmanna (Haus des Webermeisters Carl Heinrich Selbmann). | Foto: Jan Policer.

(10) Dům tkalcovského mistra Selbmanna (Haus des Webermeisters Carl Heinrich Selbmann)

Dům tkalce Selbmanna, švagra Karla Maye, sídlí na ulici Neumarkt 18 (dříve Markt 185). Na pamětní desce je napsán text: An dieser Stelle stand bis 1898 das Haus, in dem Karl May mit seinen Eltern wohnte (Na tomto místě stál do roku 1898 dům, v němž bydlel s rodiči Karl May). V roce 1885 zde zemřela Mayova matka, o tři roky později i otec. Také tuto budovu zničil rozsáhlý požár dne 16. července 1898.
Kantorát. | Foto: Jan Policer.

(11) Kantorát (Kantorat)

Kantorát se nacházel na ulici Neumarkt 19 (dříve Markt 186). Text na pamětní desce zní: In diesem Haus besuchte Karl May die Schule und lernte bei Kantor Strauch das Klavierspielen (V tomto domě navštěvoval Karl May školu a pod vedením kantora Straucha se učil hrát na klavír). Poznámka: školu zde navštěvoval May v letech 1850-1852 a kromě hry na klavír se učil hrát také na varhany a housle.
Fara Nejsvětější trojice (Pfarrhaus St. Trinitatis). | Foto: Jan Policer.

(12) Fara Nejsvětější trojice (Pfarrhaus St. Trinitatis)

Fara se nachází na ulici Neumarkt 20 (dříve Markt 187). Text na pamětní desce zní: Aus der Bibliothek des damaligen Pfarrers Schmidt lieh sich Karl May des öfteren Bücher aus (Z knihovny tehdejšího faráře Schmidta si Karl May často půjčoval knihy). Poté, co byl May pro krádež svíček vyloučen z Waldenburgu, pomohl mu zdejší farář Karl Hermann Schmidt dokončit vzdělání na učitelském semináři v Plauen.
Kostel Nejsvětější trojice (St. Trinitatis-Kirche). | Foto: Jan Policer.

(13) Kostel Nejsvětější trojice (St. Trinitatis-Kirche)

Fara se nachází na ulici Neumarkt (dříve Markt). Text na pamětní desce zní: Hier empfing Karl May 1842 die Taufe, später die Konfirmation. Anlässlich seinen 150. Geburtstags wurde das Karl-May-Denkmal am 25. Februar 1992 gesetzt (Zde byl v roce 1842 pokřtěn Karl May, později tady byl konfirmován. Dne 25. února 1992, u příležitosti 150. výročí narození Karla Maye, byl nainstalován pomník.
Dům kupce Layritze (Haus des Kaufmanns Friedrich Wilhelm Layritz). | Foto: Jan Policer.

(14) Dům kupce Layritze (Haus des Kaufmanns Friedrich Wilhelm Layritz)

Dům sídlí na ulici Neumarkt 2. Na pamětní desce je napsáno: Wohn- und Geschäftshaus des Kaufmanns Friedrich Wilhelm Layritz, der ein guter Bekannter der Familie Karl Mays war (Obytný a obchodní dům kupce Friedricha Wilhelma Layritze, který byl dobrým známým rodiny Karla Maye). Mayova matka požádala Layritze o finanční pomoc, aby mohl Karl studovat, byla však odmítnuta. Jako "bohatý Layritz" vystupuje v Mayově humoresce Vlněný čert (1876), v autobiografii ho May charakterizoval jako skrblíka.
Ernstthalská radnice (Ernstthaler Rathaus). | Foto: Jan Policer.

(15) Ernstthalská radnice (Ernstthaler Rathaus)

Budova sídlí na ulici Neumarkt 9. Na pamětní desce je napsán text: An dieser Stelle stand früher das Ernstthaler Rathaus, in dem Karl May und Emma Pollmer standesamtlich getraut wurden (Na tomto místě stála kdysi ernstthalská radnice, v níž byli úředně oddáni Karl May a Emma Pollmer). Poznámka: sňatek se konal 17. srpna 1880. Na radnici pracoval také strážmistr Ferdinand Dost, který od května 1874 vykonával nad Mayem policejní dohled. Stará radnice musela roku 1886 ustoupit novostavbě.
Dům kovářského mistra Weißpfloga (Haus des Schmiedemeisters Christian Friedrich Weißpflog). | Foto: Jan Policer.

(16) Dům kovářského mistra Weißpfloga (Haus des Schmiedemeisters Christian Friedrich Weißpflog)

Budova se nachází na ulici Mittelstraße 1. Na pamětní desce je napsáno: Hier befand sich die Schmiede des Karl-May-Paten Christian Friedrich Weißpflog (Zde se nacházela kovárna Mayova kmotra Christiana Friedricha Weißpfloga). Poznámka: u kovářského mistra a vandrovního tovaryše Weißpfloga, jenž Mayovi a okolo sedícím dětem často vyprávěl o svých cestách a zážitcích, získával malý Karl nejranější podněty pro svou pozdější spisovatelskou činnost. V kovářově domě bydlela v letech 1869-1873 Mayova sestra Auguste Wilhelmine Hoppe.
Dílna kovářského mistra Gräßlera (Werkstatt des Schmiedemeisters Carl August Gräßler). | Foto: Jan Policer.

(17) Dílna kovářského mistra Gräßlera (Werkstatt des Schmiedemeisters Carl August Gräßler)

Dílna sídlí na ulici Neumarkt 11. Po propuštění z trestnice Zwickau se May seznámil s Gräßlerovou dcerou Auguste. U své milenky našel dočasný úkryt v době, kdy byl hledán policií za sérii drobných podvodů a krádeží (duben 1869).
Ernstthalská střelnice (Ernstthaler Schützenhaus).

(18) Ernstthalská střelnice (Ernstthaler Schützenhaus)

Střelnice se nachází na ulici Pölitzstraße 87. Při jedné večerní zábavě v lednu 1863 zde vystupoval Karl May se svým tercetem.
Dům pohádkové babičky (Haus der Märchengroßmutter). | Foto: Jan Policer.

(19) Dům "pohádkové" babičky (Haus der "Märchengroßmutter")

Dům Mayovy milované babičky Johanne Christiane Kretzschmar stojí v ulici Hohe Straße 25.
Pivnice Engelhardt (Schankwirtschaft Engelhardt). | Foto: Jan Policer.

(20) Pivnice Engelhardt (Schankwirtschaft Engelhardt)

Pivnice se nacházela na ulici Dresdner Straße 57 v Hohensteinu. K hospodě byla připojena také knihovna, odkud si dvanáctiletý May půjčoval šestákové sešitové romány, např. Rinalda Rinaldiniho, nejslavnější loupežnický román německých literárních dějin.
Kuželna (Kegelschub). | Foto: Jan Koten.

(21) Kuželna (Kegelschub)

Nacházela se na ulici Dresdner Straße 65 v Hohensteinu. Tehdy dvanáctiletý May si zde přivydělával stavěním kuželek, aby mohl zaplatit soukromé hodiny vyučování. Dne 2. července 1869 byl May poslední den na útěku před zákonem kvůli sérii drobných podvodů a krádeží. Vplížil se do kuželny, aby zde tajně přenocoval, byl však objeven a zajat četníky.
Knihkupectví Zimmermann (Buchhandlung Gustav Adolph Zimmermann).

(22) Knihkupectví Zimmermann (Buchhandlung Gustav Adolph Zimmermann)

Sídlilo na ulici Schulstraße 8 v Hohensteinu. Text na pamětní desce zní: In diesem Geschäft war Karl May Stammkunde (V tomto obchodě byl Karl May stálým zákazníkem). Než se May přestěhoval do Drážďan, nakupoval zde psací potřeby a knihy - cestopisy, biografickou a etnografickou literaturu.
Hotel Tři labutě (Hotel Drei Schwanen). | Foto: Jan Policer.

(23) Hotel "Tři labutě" (Hotel "Drei Schwanen")

Dříve nesl název "Hostinec u tří labutí" ("Gasthof zu den drei Schwanen"). Nachází se na ulici Altmarkt 19 v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsán text: Im Jahr 1861 wurde hier Karl May verhaftet, zwei Jahre später trat er während einer Veranstaltung als Solist auf (Na jaře 1861 tu byl zadržen Karl May, o dva roky později zde při jednom představení vystupoval jako recitátor). Poznámka: May byl v hostinci zajat při hře biliáru o Vánocích 1861 za údajnou krádež hodinek. V hotelu May pobýval v srpnu 1910, když se v době největších útoků proti své osobě účastnil jednoho z mnoha soudních líčení.
Radnice v Hohenstein-Ernstthalu (Hohenstein-Ernstthaler Rathaus). | Foto: Jan Policer.

(24) Radnice v Hohenstein-Ernstthalu (Hohenstein-Ernstthaler Rathaus)

Nachází se na ulici Altmarkt 41 v Hohensteinu. Text na pamětní desce zní: Im Jahr 1861 wurde Karl May von der hier einquartierten Gendarmerie verhört. 1863 war er Mitgestalter eines musikalischen Abends (Zde byl v roce 1861 vyslýchán četníky Karl May. Roku 1863 byl spoluautorem jednoho hudebního večera). Poznámka: May byl na radnici vyslýchán ohledně krádeže kapesních hodinek.
Bydliště holiče Pollmera (Wohnhaus des Barbiers Christian Gotthilf Pollmer). | Foto: Jan Policer.

(25) Bydliště holiče Pollmera (Wohnhaus des Barbiers Christian Gotthilf Pollmer)

Dům se nachází na ulici Altmarkt 33 (dříve Hohensteiner Markt 243) v Hohensteinu. Bydlel zde holič a zubař Christian Gotthilf Pollmer, dědeček Mayovy první manželky Emmy. V letech 1876-1880 May u Pollmerů tu a tam pobýval.
Bydliště Mayovy sestry Christiane Wilhelmine Schöne (Wohnung der Schwester Christiane Wilhelmine Schöne). | Foto: Jan Policer.

(26) Bydliště Mayovy sestry Christiane Wilhelmine Schöne (Wohnung der Schwester Christiane Wilhelmine Schöne)

Dům stojí na ulici Lichtensteiner Straße 9 (dříve Lichtensteiner Straße 211) v Hohensteinu. Text na pamětní desce zní: In diesem Haus wohnte Karl Mays Schwester Wilhelmine, bei der er 1876 seine Frau Emma Pollmer kennen lernte (V tomto domě bydlela Mayova sestra Wilhelmine, u níž se v roce 1876 seznámil se svou budoucí manželkou Emmou Pollmer). Poznámka: May bydlel u sestry v letech 1876-1878.
Bydliště Karla Maye (Wohnung der Familie May, 1880-1883). | Foto: Jan Policer.

(27) Bydliště Karla Maye (Wohnung der Familie May, 1880-1883)

Dům se nachází na ulici Altmarkt 2 (dříve Hohensteiner Markt 2) v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsán text: Hier wohnte das Ehepaar Emma Pollmer und Karl May von 1880 bis 1883 (Zde bydleli manželé Emma Pollmer a Karl May v letech 1880-1883). V tomto domě May napsal podstatnou část orientálního cyklu Ve stínu pádišáha, stejně jako začátek kolportážního románu Lesní růžička.
Kostel Sv. Kryštofa (Kirche St. Christophori). | Foto: Jan Policer.

(28) Kostel Sv. Kryštofa (Kirche St. Christophori)

Nachází se na ulici Hinrich-Wichern-Straße v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsáno: In dieser Kirche wurden Emma Pollmer und Karl May am 12. September 1880 getraut (V tomto kostele byli dne 12. září 1880 církevně oddáni Emma Pollmer a Karl May). Manželé se v kostele pravidelně účastnili bohoslužeb. Kostelní sbor má stále ve svém repertoáru Mayovy skladby Ave Maria a Nezapomeň na mne.
Dům Hanse Zesewitze (Wohnung von Hans Zesewitz). | Foto: Jan Policer.

(29) Dům Hanse Zesewitze (Wohnung von Hans Zesewitz)

Dům stojí na ulici Schillerstraße 12 v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsáno: In diesem Haus wohnte der Heimat- und Karl-May-Forscher Hans Zesewitz von 1921 bis 1976 (V tomto domě bydlel v letech 1921-1976 badatel Hans Zesewitz). Poznámka: Zesewitz sbíral dlouhá desetiletí veškeré dostupné informace od Mayových současníků a příbuzných. Až do své smrti bojoval o očištění jména Karla Maye a jeho uznání.
Královský obvodní soud (Königliches Amtsgericht). | Foto: Jan Policer.

(30) Královský obvodní soud (Königliches Amtsgericht)

Budova soudu, postavená v roce 1905, se nachází na ulici Conrad-Claus-Straße 22 (dříve König-Albert-Straße 22) v Hohensteinu. Text na pamětní desce zní: 1910 bestritt hier Karl May zwei Prozesse (Zde vedl Karl May v roce 1910 dva soudní procesy).

 

Použitá literatura:

(Autor článku - Jan Policer, spolupráce Zatinka, vytvořeno dne 9.3. 2009)