Mayovky na Internetu

Gustav Krum – Skromnost, um a pokora

Horácké divadlo v Jihlavě, 16. května 2009

V sobotu 16. května 2009 se v galerii Horáckého divadla v Jihlavě konala vernisáž akademického malíře Gustava Kruma. Součástí vernisáže byl křest knihy Vladimíra Prokopa - Gustav Krum, vypravěč dobrodružství a historie. Krásným a dojemným okamžikům bylo přítomno více než 70 hostů. Na vernisáž přišel i dlouholetý přítel a kolega Mistra Kruma akademický malíř Josef Bulant, dále historik PhDr. František Hoffmann, CSc., pan nakladatel Moravec, autor knihy o Gustavu Krumovi Mgr. Vladimír Prokop a mnoho dalších ctitelů Mistrova díla. Vernisáž zahajoval ředitel Horáckého divadla. Dále promluvil primátor Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal. Náměstkyně primátora akademická malířka Irena Wagnerová, která u Mistra Kruma vybírala vystavovaná díla a sama je instalovala, se vyznala z obdivu k Mistrovu dílu a z radosti nad tím, že ji Mistr Krum oslovuje moje milá kolegyně. Zastavila se také u názvu výstavy (Gustav Krum – Skromnost, um a pokora.) Jak sama řekla celé Krumovo dílo a život je protknut velkým umem, opravdovou skromností a pokorou, která tak chybí v dnešním světě v mnoha oborech lidského konání. První místopředsedkyně parlamentu ČR Miroslava Němcová řekla, že právě ilustrace Mistra Kruma jsou důvodem, proč klukům svítí oči, když narazí v knihkupectví na knihu ilustrovanou jeho umem.

Autor knihy Mgr. Vladimír Prokop zavzpomínal na svá dětská léta a zejména na "objevení" Kruma v prvních mayovkách, které mu přineslo trvalé okouzlení jeho ilustracemi (myslím, že podobně okouzlených nás je mnoho. Také jsem první mayovky četl s Krumem a Mayův svět mám tak svázán právě s obrázky Mistra. Ať už se Mayovi hrdinové pohybují v Africe, Severní či Jižní Americe, když zavřu oči, vidím je jako v knihách nakladatelství Olympia, tzn. tak, jak je vytvořil podle diktátu Karla Maye právě Gustav Krum). Pan Vladimír Prokop na závěr své řeči již dopředu popřál Mistrovi k jeho brzkým 85. narozeninám. K němu se po přípitku přidali všichni přítomní. Každý chtěl Mistrovi popřát zdraví, podat ruku a vyjádřit obdiv.

Mistr Krum byl skvělý. S každým si promluvil, pro každého měl chvilku, úsměv a poděkování, že přišel. My děkujeme, Mistře Krume, za krásný zážitek ze setkání a za nádherný svět, který jste svým umem stvořil a přejeme Vám do dalších let hodně zdraví a radosti.

Gustav Krum s manželkou | Foto: Jan Policer.
Gustav Krum s manželkou | Foto: Jan Policer.
Krumovi s přáteli | Foto: Jan Policer.
Miroslava Němcová, místopředsedkyně PS ČR | Foto: Jan Policer.
Autor monografie Vladimír Prokop | Foto: Jan Policer.
Autor monografie Vladimír Prokop a Jan Policer | Foto: Jan Policer.
Rodina Policerova s Mistrem Krumem | Foto: Jan Policer.
Dílo Gustava Kruma | Foto: Jan Policer.

Autor článku - Jan Policer, vytvořeno - 23.5. 2009.