Mayovky na Internetu

Friedrich Ernst Fehsenfeld

Friedrich Ernst Fehsenfeld
Friedrich Ernst Fehsenfeld

Friedrich Ernst Fehsenfeld (1853-1933), vyučený knihkupec u hannoverské firmy Schmorl & von Seefeld, byl nejvýznamnějším nakladatelem Karla Maye. Svůj vlastní nakladatelský podnik založil 1. dubna 1890 ve Freiburgu im Breisgau. Kromě románů Karla Maye vydával v edici "Die Welt der Fahrten und Abenteuer" (Svět cest a dobrodružství) také dílo Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Roberta L. Stevensona a jiných známých spisovatelů.

Počátkem roku 1891 se Fehsenfeld ohlížel po autorech pro své nově založené nakladatelství a narazil při tom na román Karla Maye Ve stínu pádišáha: "Začal jsem číst a nemohl jsem od toho odejít. Rodina, obchod, jídlo i pití, na všechno jsem zapomněl! [...] Vyjmout tyto příběhy z jejich rozdělení po časopisech, pojmout je do knih a dát je tak německé mládeži a celému národu, to byla myšlenka, která mne už nepustila." [1]

Dne 17. listopadu roku 1891 došlo k osudovému setkání a následnému podpisu smlouvy. Fehsenfeld se zavázal vydat knižně cestovní romány Karla Maye, které vycházely v Deutscher Hausschatz i jiných časopisech a vyřídit obchodní náležitosti, zatímco May měl dodat příběhy ve formě vhodné pro knižní vydání. Mayovi měl být předem vyplacen honorář 500 marek za svazek a za každých 5.000 prodaných výtisků měl obdržet dalších 2.000 marek. Úspěch byl mimořádný - jen do roku 1899 se prodalo okolo sedmi set tisíc výtisků. Po smrti Karla Maye se Fehsenfeld stal společníkem nově založeného nakladatelství Stiftungs-Verlag Fehsenfeld & Co. (1.1. 1915 byla firma přejmenována na Karl-May-Verlag Fehsenfeld & Co.). V roce 1921 z podniku vystoupil, ocitl se téměř bez prostředků, ale vlastní podnik vedl i nadále až do své smrti v roce 1933.

Edice "Carl May's gesammelte Reiseromane"

Edice "Carl May's gesammelte Reiseromane" (Sebrané cestovní romány Carla Maye), později přejmenovaná na "Karl May's gesammelte Reiseerzählungen" (Sebrané příběhy z cest Karla Maye), zahrnuje celkem 33 neilustrovaných svazků vydaných v letech 1892-1910. Knihy z této edice obsahují originální, tedy Karlem Mayem autorizované texty, proto mají sběratelsky vysokou hodnotu. Některá vyprávění jako velký orientální cyklus Ve stínu pádišáha (s výjimkou dodatku o Ríhově smrti v šestém svazku) a řada povídek obsažených ve sbornících Oranže a datle, Na Tichém oceánu a Na cizích stezkách byly v téměř nezměněném znění převzaty z Deutscher Hausschatz a jiných časopisů, další texty May přepracoval a začlenil do druhého a třetího dílu románu Vinnetou či druhého svazku Old Suheranda. Speciálně pro Fehsenfeldovo knižní vydání sepsal May např. romány Vánoce! či Na věčnosti, dále první díl Vinnetoua a Old Surehanda nebo větší část třetího dílu románu V zemi Mahdího. Soupis mayovek vydaných v této edici najdete v tabulce pod textem.

Úprava svazků

Knihy vycházely v různé úpravě - nejslavnější jsou zelené celoplátěné svazky s barevnou ilustrací nalepenou na deskách a se zlatočerným nápisem na hřbetě, avšak známe také knihy vázané do safiánové kůže či teletiny. Od roku 1904 se na deskách začaly objevovat nádherné symbolistické obrázky Saschi Schneidera, výtečného malíře, sochaře a přítele Karla Maye. Změnila se i barva knižních desek - některé svazky vyšly v šedé, jiné v modré, světle zelené či červené barvě. Zde je malá ukázka vazeb románů Karla Maye:

Vazba knihy Winnetou z edice Carl Mays gesammelte Reiseromane. Typický příklad tzv. zeleného svazku.Vazba knihy Weihnacht z edice Carl Mays gesammelte Reiseromane. Typický příklad tzv. zeleného svazku s ilustrací na deskách od Saschi Schneidera.Vzácné vydání knihy Winnetou IV. ve vínově červené barvě s ilustrací na deskách od Saschi Schneidera. Edice Carl Mays gesammelte Reiseromane | Il. Sascha Schneider.Vzácné zdobené vydání knihy Winnetou.Román Am Jenseits vázaný do teletiny.Obálka románu Am Jenseits.vazba knihy Winnetou z edice Karl Mays Illustrierte Reiseerzählungen.Sešitové vydání románu Durch die Wüste.

RokUkázkaPopis knihy
1892Vazba knihy Durch Wüste und Harem.
Vazba knihy In den Schluchten des Balkan.

Giölgeda Padiśhanün

Románový cyklus Ve stínu pádišáha vyšel jako Sv. 1-6:
 • Durch Wüste und Harem (Pouští a harémem, od roku 1895 Durch die Wüste).
 • Durchs wilde Kurdistan (Divokým Kurdistánem).
 • Von Bagdad nach Stambul (Z Bagdádu do Cařihradu).
 • In den Schluchten des Balkan (V balkánských roklinách).
 • Durch das Land der Skipetaren (Zemí Škipetarů).
 • Der Schut (Žut).
1893Vazba knihy Winnetou.

Winnetou, der Rote Gentleman

Třídílný románový cyklus vyšel jako Sv. 7-9. Od roku 1904 nesou knihy zjednodušený název Winnetou.
1893Vazba knihy Orangen und Datteln.

Orangen und Datteln

Kniha s názvem Oranže a datle vyšla jako Sv. 10.
1894Vazba knihy Am Stillen Ocean.

Am Stillen Ozean

Kniha s názvem Na Tichém oceánu vyšla jako Sv. 11.
1894Vazba knihy Am Rio de la Plata.

Am Rio de la Plata

Kniha s názvem Na Río de la Plata vyšla Sv. 12.
1894Vazba knihy In den Cordilleren.

In den Cordilleren

Kniha s názvem V Kordillerách vyšla Sv. 13.
1894

1896
Vazba knihy Old Surehand.

Old Surehand

Románový cyklus vyšel v jako Sv. 14-15 (první dva díly). Třetí díl vyšel roku 1896 jako Sv. 19.
1896Vazba knihy Im Lande des Mahdi.

Im Lande des Mahdi

Třídílný románový cyklus V zemi Máhdího vyšel jako Sv. 16-18.
1896

1897
Vazba knihy Satan und Ischariot.

Satan und Ischariot

Třídílný románový cyklus Satan a Jidáš vyšel jako Sv. 20-22.
1897Vazba knihy Auf fremden Pfaden.

Auf fremden Pfaden

Kniha Na cizích stezkách vyšla jako Sv. 23.
1897Vazba knihy Weihnacht!

Weihnacht!

Román Vánoce! vyšel jako Sv. 24.
1899Vazba knihy Am Jenseits.

Am Jenseits

Román Na věčnosti vyšel jako Sv. 25.
1898

1903
Vazba knihy Im Reiche des silbernen Löwen.

Im Reiche des Silbernen Löwen

Románový cyklus V říši stříbrného lva vyšel jako Sv. 26-29.
1904Vazba knihy Und Friede auf Erden! | Il. Sascha Schneider.

Und Friede auf Erden!

Kniha A mír na Zemi! vyšla jako Sv. 30.
1909Vazba knihy Ardistan und Dschinnistan. | Il. Sascha Schneider.

Ardistan und Dschinnistan

Román Ardistan a Džinistan vyšel jako Sv. 31-32.
1910Vazba knihy Winnetou Iv. | Il. Sascha Schneider.

Winnetou IV.

Román Winnetou IV. vyšel jako Sv. 33.

Edice "Karl Mays Illustrierte Reiseerzählungen"

Druhá Fehsenfeldova edice "Karl Mays Illustrierte Reiseerzählungen" (Ilustrované příběhy z cest Karla Maye) zahrnuje celkem 30 ilustrovaných svazků vydaných v letech 1907-1912, tedy v době největších útoků proti Mayovi. Spisovatel byl tvrdě kritizován, což se samozřejmě projevilo i na nižším odbytu jeho knih. Pravděpodobně z tohoto důvodu se Fehsenfeld dohodl s Mayem na vydání této atraktivní ilustrované edice. Knihy vycházely v modrém plátně a na deskách nesly malý barevný obrázek čtvercového formátu. Motivy byly různé, pouze třídílný román Vinnetou byl opatřen stejným motivem mladého Indiána. Každý svazek zdobily černobílé celostránkové ilustrace a barevný frontispic známých umělců Clause Bergena, Petera Schnorra, Willyho Moralta a Willyho Plancka. S výjimkou románů Ardistan a Džinistan a Vinnetou IV. zde vyšly stejné romány jako v předchozí edici, číslování svazků se však mírně lišilo.

Další spisy Karla Maye vydané u F.E. Fehsenfelda

Jako samostatný svazek mimo výše zmíněné edice vyšel sborník básní Himmelsgedanken (Nebeské myšlenky, 1900), drama Babel und Bibel (Babylon a bible, 1906), Erzgebirgische Dorfgeschichten (Krušnohorské vesnické příběhy, 1907) a Mayova autobiografie Mein Leben und Streben (Můj život a snažení, 1910). Prodej této knihy byl počátkem roku 1911 zakázán, proto jsou exempláře z roku 1910 velmi vzácné. Mimo to vyšel ještě obranný spis Karl May als Erzieher. Die Wahrheit über Karl May oder Die Gegner Karl Mays in ihrem eigenen Lichte von einem dankbaren May-Leser (Karel May jako vychovatel. Pravda o Karlu Mayovi aneb Odpůrci Karla Maye ve svém vlastním světle - od vděčného Mayova čtenáře, 1902).

RokUkázkaPopis knihy
1900 vazba knihy Himmelsgedanken ve skvostné úpravě.

Himmelsgedanken

Sborník básní Nebeské myšlenky vyšel ve dvou variantách: ve skvostné kožené vazbě v modré barvě a se zlatým písmem na deskách a v prosté tmavomodré barvě.
1906 vazba knihy Babel und Bibel.

Babel und Bibel

Mayovo pozdní dílo (drama) Babylon a bible nenašlo u čtenářů odezvu. Kniha vyšla v brožované a v plátěné vazbě. Mělo by existovat také vydání vázané do safiánové kůže.
1907 Jedna z variant vazby knihy Erzgebirgische Dorfgeschichten.

Erzgebirgische Dorfgeschichten

Mayova prvotina Krušnohorské vesnické příběhy vyšla ve třech variantách vazeb. Plánovaný druhý díl nikdy nevyšel.
1910 Vazba knihy Mein Leben und Streben.

Mein Leben und Streben

Prodej Mayovy autobiografie Můj život a snažení byl počátkem roku 1911 zakázán, proto jsou exempláře z roku 1910 velmi vzácné. Plánovaný druhý svazek nikdy nevyšel.
1902 Vazba knihy Karl May als Erzieher.

Karl May als Erzieher. Die Wahrheit über Karl May oder Die Gegner Karl Mays in ihrem eigenen Lichte von einem dankbaren May-Leser

Obranný spis Karel May jako vychovatel. Pravda o Karlu Mayovi aneb Odpůrci Karla Maye ve svém vlastním světle - od vděčného Mayova čtenáře.

 

Poznámky:

[1] Cit. podle H. Wohlgschaft, Große Karl-May-Biographie [online], S. 236.

Použitá literatura:

 • Fehsenfeld Verlag. Karl May[online]. [cit. 19.8. 2008]. Dostupný z: http://jendrewski.npage.de/karl_may_2_44563379.html.
 • GUENTHER, Ekke W. Karl May und sein Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1978 [online]. Hamburg : Karl-May-Gesellschaft, 1978. [cit. 12.02. 2008], S. 154-167. Dostupný z: http://karlmay.leo.org/kmg/seklit/JbKMG/1978/154.htm.
 • HEERMANN, Christian. Der Mann, der Old Shatterhand war : eine Karl-May-Biographie. 1. Aufl. Berlin : Verl. der Nation, 1988. 413 S. ISBN 3-373-00258-3.
 • KROUPOVÁ, Michaela. Karl May : jeho život a dílo. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Barbora Koneszová. Opava, 2008. 76 s. , 15 s. příl. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.
 • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deutsche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.
 • PIELENZ, Annelotte. Karl Mays illustrierte Reiseerzählungen Band I-IX "Ausgaben letzter Hand"? : Ergebnis einer Vergleichslesung. Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft Nr. 9 [online]. Hamburg : Karl-May-Gesellschaft, 1977. [cit. 12.02. 2008]. 44 S. Dostupný z: http://karlmay.leo.org/kmg/seklit/sokmg/009/indexhtm.htm.
 • PLETICHA, Heinrich, et al. Karl May : Leben, Werk, Wirkung : ein Handbuch. Stuttgart : Verlagshaus, 1996. 376 s.
 • WOHLGSCHAFT, Hermann. Große Karl-May-Biographie : Leben und Werk [online]. 1. Aufl. Paderborn : Igel Verlag, 1994 [cit. 26.12. 2007]. 837 S. Dostupný z: http://karlmay.leo.org/kmg/seklit/biographie/index.htm. ISBN 3-927104-61.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 16. 7. 2008)